Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
1
Show details for 12/02/202412/02/2024
1
Show details for 11/02/202411/02/2024
1
Show details for 07/02/202407/02/2024
5
Hide details for 06/02/202406/02/2024
31/BC-UBND V/v Tình hình kinh tế-xã hội tháng 01 năm 2024 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2024
574/UBND-VXNV [HỎA TỐC] đảm bảo nếp sống văn minh, an toàn, tiết kiệm trong các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội xuân 2024
579/UBND-VXNV (HỎA TỐC) V/v thực hiện treo cờ, trang trí, chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, phòng, chống cháy nổ, đảm bảo an ninh, an toàn đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024
160/QĐ-UBND V/v Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tài chính y tế và Lĩnh vực Y, Dược cổ truyền thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận
159/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận
2
Show details for 05/02/202405/02/2024
1
Show details for 03/02/202403/02/2024
1
Show details for 02/02/202402/02/2024
1
Show details for 30/01/202430/01/2024
3
Show details for 29/01/202429/01/2024
2
Show details for 26/01/202426/01/2024
1
Show details for 25/01/202425/01/2024
5
Show details for 24/01/202424/01/2024
2
Show details for 23/01/202423/01/2024
1
Show details for 22/01/202422/01/2024
1
Show details for 21/01/202421/01/2024
1
Show details for 20/01/202420/01/2024
2
Show details for 19/01/202419/01/2024
1
Show details for 18/01/202418/01/2024
1
Show details for 17/01/202417/01/2024
3
Show details for 16/01/202416/01/2024
2
Show details for 15/01/202415/01/2024
1
Show details for 14/01/202414/01/2024
1
Show details for 13/01/202413/01/2024
3
Show details for 12/01/202412/01/2024
3
Show details for 10/01/202410/01/2024


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng