Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
6
Hide details for 12/10/202212/10/2022
4428/UBND-VXNV V/v tăng cường công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN
111/TB-BCĐ V/v Phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Ninh Thuận năm 2022
4077/VPUB-VXNV V/v rà soát Nghị định 09/2016/NĐ-CP của Chính phủ về tăng cường vi chất dinh dưỡng trong thực phẩm
112/TB-UBND V/v Chương trình thăm của lãnh đạo tỉnh nhân dịp lễ hội Katê năm 2022
41/VPUB-LCT V/v LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 41/2022 (Điều chỉnh) (Từ ngày 10/10 đến ngày 14/10/2022)
4430/UBND-TCDNC V/v triển khai tổng rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh.
3
Hide details for 11/10/202211/10/2022
4406/KH-BCĐ389 V/v Tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên khu vực biên giới biển và địa bàn tỉnh
4401/UBND-KTTH V/v bảm đảm nguồn cung xăng dầu trên địa bàn tỉnh
4416/UBND-VXNV V/v tăng cường công tác phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ
2
Hide details for 10/10/202210/10/2022
1416/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 06/10/2022
1427/QĐ-UBND V/v phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Nho và Táo tỉnh Ninh Thuận
2
Hide details for 09/10/202209/10/2022
4379/UBND-TCDNC Về việc tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian tới.
4380/UBND-TCDNC V/v triển khai thực hiện Thông báo số 319/TB-VPCP ngày 05/10/2022 của Văn phòng Chính phủ.
7
Hide details for 07/10/202207/10/2022
4348/KH-UBND V/v Truyền thông hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
14/CT-UBND Về nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; Chủ động thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững
4351/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực các ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”
4349/UBND-VXNV V/v xây dựng Kế hoạch đoàn ra, đoàn vào năm 2023
4347/UBND-VXNV V/v triển khai giải pháp nâng cao chất lượng dân số, phát triển nguồn lực con người phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội lâu dài.
4366/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện Quyết định số 1046/QĐ-TTg ngày 06/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
4369/UBND-TCDNC V/v khẩn trương chuẩn bị nội dung, tài liệu đăng ký làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường
2
Hide details for 06/10/202206/10/2022
4342/UBND-KTTH V/v chủ động triển khai công tác ứng phó thiên tai trong thời gian tới.
4343/UBND-VXNV V/v tiếp tục triển khai các giải pháp đẩy mạnh công tác cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh.
8
Hide details for 03/10/202203/10/2022
1374/QĐ-UBND V/v Giải quyết khiếu nại của ông Lê Quốc Dũng (lần hai)


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng