Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
6
Hide details for 27/08/202027/08/2020
73/TB-UBND V.v nghỉ Lễ, treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 75 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020).
3061/UBND-VXNV V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 02/9/1945-2/9/2020.
3062/UBND-VXNV V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 02/9/1945-2/9/2020.
3063/UBND-VXNV (HỎA TỐC)_V.v triển khai thực hiện Thông báo số 309/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ.
262/BC-UBND V.v tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định 361/QĐ-TTg ngày 07/3/2016 của Chính phủ và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025.
35/2020/QĐ-UBND V.v Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 Điều 1 Quyết định số 88/2018/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh giai đoạn đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
8
Hide details for 26/08/202026/08/2020
3163/VPUB-TCDNC V/v triển khai thực hiện Nghị định số 92/2020/NĐ-CP của Chính phủ tại địa phương.
259/BC-UBND V.v công tác phát triển du lịch 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.
3154/VPUB-KTTH V.v triển khai thực hiện các Thông tư của Bộ Thông tin và Truyền thông.
3041/UBND-VXNV V/v chủ trương triển khai thực hiện về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban ngành và địa phương tỉnh Ninh Thuận năm 2020 (chỉ số DDCI 2020).
3042/UBND-VXNV V/v tiếp tục triển khai mạnh mẽ và có hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.
3037/UBND-KTTH V/v tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả công tác phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp trên địa bàn tỉnh.
1461/QĐ-UBND V/v giải quyết chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ Quốc làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia giúp bạn Lào sau 30/4/1975 đã phục viên, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ.
3180/VPUB-KTTH V/v Phối hợp cung cấp thông tin về quy hoạch các loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
14
Hide details for 25/08/202025/08/2020
3015/UBND-TCDNC V/v triển khai phối hợp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
1431/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận
3024/UBND-BCĐ V/v tổ chức kiểm tra công tác giám sát, phòng chống dịch Covid-19 tại các xã phường và cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.
254/BC-UBND V/v công tác phòng chống dịch bệnh do Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận từ ngày 17/8 đến ngày 23/8/2020
3021/KH-UBND V/v triển khai thực hiện Quyết định số 696/QĐ-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.
3016/UBND-VXNV V/v đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch xóa nghèo cho thành viên thuộc đối tượng người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.
3014/UBND-KTTH V/v nộp tiền trồng rừng thay thế đối với 3, 073 ha rừng tự nhiên được thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để xây dựng các đường dây 500kV, 220kV đấu nối trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
1450/QĐ-UBND V/v phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết từng thủ tục hành chính lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận.
1442/QĐ-UBND V/v phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết từng lĩnh vực quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận.
1449/QĐ-UBND V/v phê duyệt Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh về các lĩnh vực do Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh tham mưu.
3017/UBND-VXNV V/v đồng ý cho phép tổ chức tập huấn dạy học theo định hướng giáo dục STEM cho giáo viên THCS.
1448/QĐ-UBND V/v phê duyệt Danh mục và QUy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh về lĩnh vực tài chính.
1456/QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm sinh phẩm xét nghiệm phục vụ phòng chống dịch Covid-19 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng