Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
9
Show details for 02/10/202002/10/2020
5
Show details for 01/10/202001/10/2020
4
Show details for 30/09/202030/09/2020
5
Show details for 29/09/202029/09/2020
3
Show details for 28/09/202028/09/2020
7
Show details for 25/09/202025/09/2020
2
Show details for 24/09/202024/09/2020
2
Show details for 23/09/202023/09/2020
6
Show details for 22/09/202022/09/2020
1
Show details for 21/09/202021/09/2020
1
Show details for 18/09/202018/09/2020
5
Show details for 17/09/202017/09/2020
4
Show details for 16/09/202016/09/2020
8
Show details for 15/09/202015/09/2020
14
Show details for 14/09/202014/09/2020
21
Show details for 11/09/202011/09/2020
9
Show details for 10/09/202010/09/2020
7
Show details for 09/09/202009/09/2020
5
Show details for 08/09/202008/09/2020
19
Show details for 07/09/202007/09/2020
10
Hide details for 04/09/202004/09/2020
3151/UBND-VXNV HỎA TỐC. V/v bảo đảm an toàn tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới 2020-2021.
413/PC-VPUB V/v chuyển văn bản số 428/BC-UBND ngày 17/8/2020 của UBND huyện Ninh Phước.
3161/UBND-VXNV V/v thống nhất tổ chức Đại hội Hội thầy thuốc trẻ tỉnh lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025.
3153/UBND-KTTH V/v phối hợp khảo sát, thống nhất phương án tích hợp hệ thống thông tin Camera giám sát giao thông vào Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh (IOC)
3171/UBND-VXNV V/v đề xuất dự án đầu tư Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận thuộc CTMTQG Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030.
3285/VPUB-VXNV GỬI KÈM VĂN BẢN. V/v tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị số 666/CT-BGDĐT ngày 24/8/2020 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
274/BC-UBND V/v tình hình kinh tế xã hội tháng 8 năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2020.
414/PC-VPUB V/v chuyển văn bản số 1004/CAT-PH10 ngày 27/8/2020 của Công an tỉnh Ninh Thuận.
3303/VPUB-KTTH V/v tham mưu triển khai phương án khai thác sử dụng cầu kiểm soát Biên phòng Bãi Kinh.


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng