Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
9
Show details for 02/10/202002/10/2020
5
Show details for 01/10/202001/10/2020
4
Show details for 30/09/202030/09/2020
5
Show details for 29/09/202029/09/2020
3
Show details for 28/09/202028/09/2020
7
Show details for 25/09/202025/09/2020
2
Show details for 24/09/202024/09/2020
2
Show details for 23/09/202023/09/2020
6
Show details for 22/09/202022/09/2020
1
Show details for 21/09/202021/09/2020
1
Show details for 18/09/202018/09/2020
5
Show details for 17/09/202017/09/2020
4
Show details for 16/09/202016/09/2020
8
Show details for 15/09/202015/09/2020
14
Show details for 14/09/202014/09/2020
21
Show details for 11/09/202011/09/2020
9
Show details for 10/09/202010/09/2020
7
Show details for 09/09/202009/09/2020
5
Show details for 08/09/202008/09/2020
19
Hide details for 07/09/202007/09/2020
1540/QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Đầu tư nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Ninh Thuận.
3172/UBND-VXNV V/v tăng cường các biện pháp phòng chống tình trạng trẻ em, người khuyết tật người cao tuổi bị lợi dụng, dụ dỗ ép buộc lang thang xin ăn.
1542/QĐ-UBND V/v giải quyết chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ.
3173/UBND-VXNV V/v tham mưu đề nghị khen thưởng mô hình điển hình Dân vận khéo.
79/TB-UBND V.v điều chỉnh Công điện 2835/CĐ-UBND ngày 10/8/2020 của UBND tỉnh về phòng chống dịch Covid-19 trước diễn biến mới.
1544/QĐ-UBND V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công) dự án đầu tư xây dựng công trình Đê cửa sông Phú Thọ, xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.
3191/UBND-KTTH V/v chủ trương tổ chức cải tạo sửa chữa nhà làm việc Trung tâm giám định y khoa Pháp y và sửa chữa khu vệ sinh của Bệnh viện Y dược cổ truyền.
3188/UBND-KTTH V/v tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp phòng tránh hạn chế thiệt hại về người, tài sản của nhà nước và nhân dân do mưa giông kèm theo sấm sét.
3190/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Công văn số 96/HĐND-VP ngày 27/8/2020 của HĐND tỉnh.
3189/UBND-VXNV V/v phối hợp tổ chức Tháng cao điểm vì người nghèo năm 2020.


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng