Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
9
Show details for 02/10/202002/10/2020
5
Show details for 01/10/202001/10/2020
4
Show details for 30/09/202030/09/2020
5
Show details for 29/09/202029/09/2020
3
Show details for 28/09/202028/09/2020
7
Show details for 25/09/202025/09/2020
2
Show details for 24/09/202024/09/2020
2
Show details for 23/09/202023/09/2020
6
Show details for 22/09/202022/09/2020
1
Show details for 21/09/202021/09/2020
1
Show details for 18/09/202018/09/2020
5
Show details for 17/09/202017/09/2020
4
Show details for 16/09/202016/09/2020
8
Show details for 15/09/202015/09/2020
14
Show details for 14/09/202014/09/2020
21
Show details for 11/09/202011/09/2020
9
Show details for 10/09/202010/09/2020
7
Show details for 09/09/202009/09/2020
5
Hide details for 08/09/202008/09/2020
276/BC-UBND V.v báo cáo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận từ ngày 31/8/2020 đến ngày 06/9/2020.
3365/VPUB-VXNV V.v phối hợp thực hiện công tác tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiến sĩ và Thạc sĩ.
1561/QĐ-UBND V/v điều chỉnh kế hoạch công tác thanh tra năm 2020 của Thanh tra tỉnh Ninh Thuận.
3203/UBND-VXNV V/v kích hoạt bổ sung các tổ giám sát cộng đồng phòng chống dịch tại huyện Thuận Nam.
3209/UBND-KTTH V/v đăng ký kế hoạch triển khai Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả năm 2021.
19
Show details for 07/09/202007/09/2020
10
Show details for 04/09/202004/09/2020
8
Show details for 03/09/202003/09/2020
16
Show details for 01/09/202001/09/2020
6
Show details for 31/08/202031/08/2020
11
Show details for 28/08/202028/08/2020


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng