Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
16
Show details for 01/09/202001/09/2020
6
Show details for 31/08/202031/08/2020
11
Show details for 28/08/202028/08/2020
6
Show details for 27/08/202027/08/2020
8
Show details for 26/08/202026/08/2020
14
Show details for 25/08/202025/08/2020
6
Show details for 24/08/202024/08/2020
6
Show details for 21/08/202021/08/2020
5
Show details for 20/08/202020/08/2020
6
Show details for 19/08/202019/08/2020
6
Hide details for 18/08/202018/08/2020
250/BC-UBND Báo cáo phòng, chống dịch bệnh do Covid 19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận từ ngày 10/8 đến ngày 16/8/2020.
246/TB-VPUB (HỎA TỐC)_V.v kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19.
2941/UBND-VXNV V/v chủ trương thành lập Trường THCS và THPT Trần Hưng Đạo trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.
2938/KH-UBND V/v Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2021.
2937/KH-UBND V/v Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021-2025.
240/QĐ-UBND V/v phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị mới ven biển Đầm Nại, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.
15
Show details for 17/08/202017/08/2020
7
Show details for 14/08/202014/08/2020
4
Show details for 13/08/202013/08/2020
2
Show details for 12/08/202012/08/2020
5
Show details for 11/08/202011/08/2020
7
Show details for 10/08/202010/08/2020
2
Show details for 09/08/202009/08/2020
4
Show details for 07/08/202007/08/2020
3
Show details for 06/08/202006/08/2020
6
Show details for 05/08/202005/08/2020
10
Show details for 04/08/202004/08/2020
4
Show details for 03/08/202003/08/2020
12
Show details for 31/07/202031/07/2020


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng