Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
16
Show details for 01/09/202001/09/2020
6
Show details for 31/08/202031/08/2020
11
Show details for 28/08/202028/08/2020
6
Show details for 27/08/202027/08/2020
8
Show details for 26/08/202026/08/2020
14
Show details for 25/08/202025/08/2020
6
Show details for 24/08/202024/08/2020
6
Show details for 21/08/202021/08/2020
5
Show details for 20/08/202020/08/2020
6
Hide details for 19/08/202019/08/2020
2945/UBND-VXNV HỎA TỐC. V/v tăng cường giám sát các trường hợp đến về từ vùng dịch.
2953/UBND-TCDNC V/v tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh.
2947/KH-UBND V/v tổ chức triển lãm những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong 5 năm (2015-2020).
1405/QĐ-UBND V/v giải quyết chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ.
1406/QĐ-UBND V/v giải quyết chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ QUốc làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia giúp baz5n Lào sau 30/4/1975 đã phục viên, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ.
242/QĐ-UBND V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa còn lại sang đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án Nhà máy điện gió Trung Nam (giai đoạn 2) tại xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc.
6
Show details for 18/08/202018/08/2020
15
Show details for 17/08/202017/08/2020
7
Show details for 14/08/202014/08/2020
4
Show details for 13/08/202013/08/2020
2
Show details for 12/08/202012/08/2020
5
Show details for 11/08/202011/08/2020
7
Show details for 10/08/202010/08/2020
2
Show details for 09/08/202009/08/2020
4
Show details for 07/08/202007/08/2020
3
Show details for 06/08/202006/08/2020
6
Show details for 05/08/202005/08/2020
10
Show details for 04/08/202004/08/2020
4
Show details for 03/08/202003/08/2020
12
Show details for 31/07/202031/07/2020


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng