Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
16
Show details for 01/09/202001/09/2020
6
Show details for 31/08/202031/08/2020
11
Show details for 28/08/202028/08/2020
6
Show details for 27/08/202027/08/2020
8
Show details for 26/08/202026/08/2020
14
Show details for 25/08/202025/08/2020
6
Show details for 24/08/202024/08/2020
6
Hide details for 21/08/202021/08/2020
2973/UBND-VXNV V/v tính thời gian công tác trước ngày 01/1/1995 để hưởng bảo hiểm xã hội đối với giáo viên mầm non.
19/CT-UBND V.v tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Ninh Thuận tiến tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IV năm 2022.
2977/UBND-KTTH V/v triển khai lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư đường 16/4 - đường Nguyễn Văn Nhu.
2978/UBND-KTTH V/v các dự án, tiểu dự án dự kiến sử dụng vốn vay AFD.
3106/VPUB-KTTH V/v tổng kết thực hiện Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
1423/QĐ-UBND V/v đổi tên Trung tâm giáo dục nghề nghiệp Lái xe 677- Ninh Thuận thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Đào tạo và Sát hạch 677-3T Ninh Thuận.
5
Show details for 20/08/202020/08/2020
6
Show details for 19/08/202019/08/2020
6
Show details for 18/08/202018/08/2020
15
Show details for 17/08/202017/08/2020
7
Show details for 14/08/202014/08/2020
4
Show details for 13/08/202013/08/2020
2
Show details for 12/08/202012/08/2020
5
Show details for 11/08/202011/08/2020
7
Show details for 10/08/202010/08/2020
2
Show details for 09/08/202009/08/2020
4
Show details for 07/08/202007/08/2020
3
Show details for 06/08/202006/08/2020
6
Show details for 05/08/202005/08/2020
10
Show details for 04/08/202004/08/2020
4
Show details for 03/08/202003/08/2020
12
Show details for 31/07/202031/07/2020


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng