Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
16
Show details for 01/09/202001/09/2020
6
Show details for 31/08/202031/08/2020
11
Show details for 28/08/202028/08/2020
6
Show details for 27/08/202027/08/2020
8
Show details for 26/08/202026/08/2020
14
Show details for 25/08/202025/08/2020
6
Hide details for 24/08/202024/08/2020
250/TB-VPUB V.v kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19.
2999/UBND-VXNV V/v kích hoạt lại các Tổ giám sát cộng đồng phòng chống dịch tại các huyện thành phố.
3116/VPUB-TTPVHCC V.v triển khai thực hiện Công văn 6573/VPCP-TH ngày 11/8/2020 của Văn phòng văn phòng.
3111/VPUB-VXNV V.v triển khai Nghị định số 93/2020/NĐ-CP của Thủ tướng Chính.
3006/UBND-TCDNC V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh.
3007/UBND-KTTH V/v khẩn trương thực hiện quy định pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh
6
Show details for 21/08/202021/08/2020
5
Show details for 20/08/202020/08/2020
6
Show details for 19/08/202019/08/2020
6
Show details for 18/08/202018/08/2020
15
Show details for 17/08/202017/08/2020
7
Show details for 14/08/202014/08/2020
4
Show details for 13/08/202013/08/2020
2
Show details for 12/08/202012/08/2020
5
Show details for 11/08/202011/08/2020
7
Show details for 10/08/202010/08/2020
2
Show details for 09/08/202009/08/2020
4
Show details for 07/08/202007/08/2020
3
Show details for 06/08/202006/08/2020
6
Show details for 05/08/202005/08/2020
10
Show details for 04/08/202004/08/2020
4
Show details for 03/08/202003/08/2020
12
Show details for 31/07/202031/07/2020


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng