Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
16
Show details for 01/09/202001/09/2020
6
Show details for 31/08/202031/08/2020
11
Show details for 28/08/202028/08/2020
6
Show details for 27/08/202027/08/2020
8
Show details for 26/08/202026/08/2020
14
Hide details for 25/08/202025/08/2020
3015/UBND-TCDNC V/v triển khai phối hợp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
1431/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận
3024/UBND-BCĐ V/v tổ chức kiểm tra công tác giám sát, phòng chống dịch Covid-19 tại các xã phường và cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.
254/BC-UBND V/v công tác phòng chống dịch bệnh do Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận từ ngày 17/8 đến ngày 23/8/2020
3021/KH-UBND V/v triển khai thực hiện Quyết định số 696/QĐ-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.
3016/UBND-VXNV V/v đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch xóa nghèo cho thành viên thuộc đối tượng người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.
3014/UBND-KTTH V/v nộp tiền trồng rừng thay thế đối với 3, 073 ha rừng tự nhiên được thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để xây dựng các đường dây 500kV, 220kV đấu nối trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
1450/QĐ-UBND V/v phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết từng thủ tục hành chính lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận.
1442/QĐ-UBND V/v phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết từng lĩnh vực quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận.
1449/QĐ-UBND V/v phê duyệt Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh về các lĩnh vực do Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh tham mưu.
3017/UBND-VXNV V/v đồng ý cho phép tổ chức tập huấn dạy học theo định hướng giáo dục STEM cho giáo viên THCS.
1448/QĐ-UBND V/v phê duyệt Danh mục và QUy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh về lĩnh vực tài chính.
1456/QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm sinh phẩm xét nghiệm phục vụ phòng chống dịch Covid-19 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.
1439/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận
6
Show details for 24/08/202024/08/2020
6
Show details for 21/08/202021/08/2020
5
Show details for 20/08/202020/08/2020
6
Show details for 19/08/202019/08/2020
6
Show details for 18/08/202018/08/2020
15
Show details for 17/08/202017/08/2020
7
Show details for 14/08/202014/08/2020
4
Show details for 13/08/202013/08/2020
2
Show details for 12/08/202012/08/2020
5
Show details for 11/08/202011/08/2020


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng