Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
6
Show details for 27/08/202027/08/2020
8
Hide details for 26/08/202026/08/2020
3163/VPUB-TCDNC V/v triển khai thực hiện Nghị định số 92/2020/NĐ-CP của Chính phủ tại địa phương.
259/BC-UBND V.v công tác phát triển du lịch 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.
3154/VPUB-KTTH V.v triển khai thực hiện các Thông tư của Bộ Thông tin và Truyền thông.
3041/UBND-VXNV V/v chủ trương triển khai thực hiện về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban ngành và địa phương tỉnh Ninh Thuận năm 2020 (chỉ số DDCI 2020).
3042/UBND-VXNV V/v tiếp tục triển khai mạnh mẽ và có hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.
3037/UBND-KTTH V/v tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả công tác phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp trên địa bàn tỉnh.
1461/QĐ-UBND V/v giải quyết chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ Quốc làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia giúp bạn Lào sau 30/4/1975 đã phục viên, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ.
3180/VPUB-KTTH V/v Phối hợp cung cấp thông tin về quy hoạch các loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
14
Show details for 25/08/202025/08/2020
6
Show details for 24/08/202024/08/2020
6
Show details for 21/08/202021/08/2020
5
Show details for 20/08/202020/08/2020
6
Show details for 19/08/202019/08/2020
6
Show details for 18/08/202018/08/2020
15
Show details for 17/08/202017/08/2020
7
Show details for 14/08/202014/08/2020
4
Show details for 13/08/202013/08/2020
2
Show details for 12/08/202012/08/2020
5
Show details for 11/08/202011/08/2020
7
Show details for 10/08/202010/08/2020
2
Show details for 09/08/202009/08/2020
4
Show details for 07/08/202007/08/2020
3
Show details for 06/08/202006/08/2020
6
Show details for 05/08/202005/08/2020
10
Show details for 04/08/202004/08/2020
4
Show details for 03/08/202003/08/2020
12
Show details for 31/07/202031/07/2020
7
Show details for 30/07/202030/07/2020


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng