Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
12
Hide details for 31/07/202031/07/2020
225/TB-VPUB V.v Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Bình tại cuộc họp về phòng, chống dịch Covid-19.
2729/UBND-VXNV V.v triển khai thực hiện Thông báo số 262/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ.
2730/UBND-VXNV V.v Tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.
2735/UBND-VXNV V.v khẩn trương rà soát, quản lý, thực hiện cách ly để phòng chống dịch bệnh Covid-19.
2817/VPUB-VXNV V/v báo cáo kết quả thực hiện Dự án Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến 30/6/2020
2811/VPUB-KTTH V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 117/2020/QH14 ngày 01/7/2020.
1283/QĐ-UBND V.v bổ sung cơ sở cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng chống dịch Covid-19 do người cách ly tự nguyện chi trả trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
2731/UBND-VXNV V/v tăng cường công tác quản lý Hội Khuyến học các cấp.
2732/UBND-VXNV Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn huyện Ninh Hải năm 2020
1278/QĐ-UBND V.v phê duyệt danh sách hộ kinh doanh; lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm đủ điều kiện nhận hỗ trợ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Ninh Phước - đợt 2.
1281/QĐ-UBND V.v phê duyệt danh sách hộ kinh doanh; lao động không có giao kết hợp đồng lao động là người bán lẻ xổ số lưu động đủ điều kiện nhận hỗ trợ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Ninh Sơn - đợt 2.
1279/QĐ-UBND V.v phê duyệt danh sách hộ kinh doanh; lao động bị chấm dứt hợp đồng lao đồng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm đủ điều kiện nhận hỗ trợ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Ninh Sơn - đợt 2.
7
Show details for 30/07/202030/07/2020
18
Show details for 29/07/202029/07/2020
3
Show details for 28/07/202028/07/2020
7
Show details for 27/07/202027/07/2020
2
Show details for 26/07/202026/07/2020
13
Show details for 24/07/202024/07/2020
2
Show details for 23/07/202023/07/2020
3
Show details for 21/07/202021/07/2020
6
Show details for 20/07/202020/07/2020
21
Show details for 17/07/202017/07/2020
17
Show details for 16/07/202016/07/2020
19
Show details for 15/07/202015/07/2020
22
Show details for 14/07/202014/07/2020
3
Show details for 13/07/202013/07/2020
4
Show details for 10/07/202010/07/2020
9
Show details for 09/07/202009/07/2020
8
Show details for 08/07/202008/07/2020


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng