Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
2
Show details for 24/05/202424/05/2024
1
Show details for 23/05/202423/05/2024
2
Show details for 22/05/202422/05/2024
4
Show details for 20/05/202420/05/2024
1
Show details for 16/05/202416/05/2024
5
Hide details for 15/05/202415/05/2024
544/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bõ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, xúc tiến thương mại, quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận
296/QĐ-UBND V/v Ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
39/2024/QĐ-UBND V/v Bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
546/QĐ-UBND V/v Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải
2115/UBND-KTTH V/v đăng ký bổ sung danh mục Nghị quyết, đưa ra khỏi danh mục Nghị quyết trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp HĐND tỉnh trong năm 2024
2
Show details for 14/05/202414/05/2024
1
Show details for 13/05/202413/05/2024
1
Show details for 12/05/202412/05/2024
1
Show details for 11/05/202411/05/2024
9
Show details for 10/05/202410/05/2024
2
Show details for 09/05/202409/05/2024
4
Show details for 08/05/202408/05/2024
6
Show details for 07/05/202407/05/2024
7
Show details for 06/05/202406/05/2024
3
Show details for 04/05/202404/05/2024
2
Show details for 03/05/202403/05/2024
4
Show details for 30/04/202430/04/2024
1
Show details for 26/04/202426/04/2024
3
Show details for 22/04/202422/04/2024
1
Show details for 21/04/202421/04/2024
2
Show details for 19/04/202419/04/2024
1
Show details for 17/04/202417/04/2024
6
Show details for 16/04/202416/04/2024
7
Show details for 12/04/202412/04/2024


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng