Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
2
Hide details for 23/09/202023/09/2020
3029/SKHĐT-ĐKKD V/v tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.
1654/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
6
Hide details for 22/09/202022/09/2020
39/2020/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3394/KH-UBND V/v triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường trên địa bàn tỉnh đợt 5.
3552/VPUB-VXNV V/v triển khai thực hiện Thông tư số 29/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3393/UBND-KTTH V/v tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện các dự án Nạo vét, tận thu khối lượng vật liệu lòng hồ chứa nước bị bồi lắng để tích nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất của nhân dân trên địa bàn tỉnh.
290/BC-UBND V/v báo cáo nhanh công tác phòng, chống dịch bệnh do Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận từ ngày 14/9/2020 đến ngày 15/9/2020
3400/KH-UBND Tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết 42 và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
1
Hide details for 21/09/202021/09/2020
1639/QĐ-UBND V/v giải quyết chế độ Bảo hiểm Y tế đối với đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo bảo Tổ, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 theo Quyết số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ.
1
Hide details for 18/09/202018/09/2020
277/TB-VPUB V.v kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lưu Xuân Vĩnh tại phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 8/2020.
5
Hide details for 17/09/202017/09/2020
1608/QĐ-UBND V/v phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Huyền.
1609/QĐ-UBND V/v phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trương Xuân Vỹ.
3335/UBND-TTPVHCCQ V/v thực hiện chi trả cước phí luân chuyển hồ sơ từ Trung tâm đến các Sở ban ngành và ngược lại cho Bưu điện tỉnh.
3345/UBND-KTTH V/v thực hiện Bộ Chỉ số Theo dõi Đánh giá nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh.
1624/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trồng rừng và chăm sóc rừng trồng phòng hộ kế hoạch năm 2020 (bổ sung) của BQL Dự án bảo vệ và phát triển rừng - rừng PHVB Thuận Nam thuộc Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020
4
Hide details for 16/09/202016/09/2020
272/TB-VPUB V.v kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Bình tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng Chống dịch COVID-19.
3475/VPUB-VXNV V.v tham mưu triển khai thực hiện Nghị định 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ.
3313/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ.
1602/QĐ-UBND V/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Sửa chữa tuyến kè D1-D3 Cảng cá Đông Hải.
8
Hide details for 15/09/202015/09/2020
3452/VPUB-VXNV V.v phối hợp tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam.
3454/VPUB-VXNV V.v triển khai thực hiện Công văn số 3530/BGDĐT-TTr ngày 11/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3458/VPUB-VXNV V.v tham mưu triển khai thực hiện Nghị định 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ.
3462/VPUB-VXNV V/v tham mưu đề xuất triển khai dự án hạng mục Đầu tư vùng trồng dược liệu quý thuộc chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng DTTS&MN giai đoạn 2021-2030.


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng