Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
10
Hide details for 31/05/202231/05/2022
2329/UBND-VXNV V/v tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Tay chân miệng.
2330/KH-UBND V/v Tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
645/QĐ-UBND V/v công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
126/BC-UBND V/v Tình hình kinh tế-xã hội tháng 5 năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2022
2348/KH-UBND V/v Tổ chức Hội thảo đánh giá và phân tích các nội dung tác động đến chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021
2343/KH-UBND V/v Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị tại tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2030”.
2339/UBND-VXNV V/v tăng cường cập nhật thông tin hỗ trợ doanh nghiệp trên Cổng/Trang thông tin điện tử
649/QĐ-UBND V/v Ban hành Kế hoạch nhân rộng Mô hình chợ an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2022
650/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận
312/QĐ-UBND V/v Phê duyệt yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới Khánh Hải
2
Hide details for 30/05/202230/05/2022
643/QĐ-UBND V/v Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải
642/QĐ-UBND Về việc đính chính Quyết định số 578/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh mục dự toán mua sắm hàng hoá bồi dưỡng đối với người lao động làm việc trong điều kiện nguy hiểm, độc hại năm 2022 của Bệnh viện đa khoa tỉnh
1
Hide details for 28/05/202228/05/2022
310/QĐ-UBND V/v Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025
7
Hide details for 27/05/202227/05/2022
2287/UBND-VXNV V/v báo cáo kết quả hoạt động đối ngoại 06 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022
24/VPUB-LCT LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 22/2022 (Từ ngày 30/5 đến ngày 02/6/2022)
2289/KH-UBND V/v Triển khai các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 02/12/2021 của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
2291/UBND-KTTH V/v tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 23/5/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh
2303/UBND-VXNV V/v đẩy mạnh triển khai cho vay theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP của Chính phủ
2305/KH-UBND V.v Phát động phong trào thi đua tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023
639/QĐ-UBND V.v Quyết định ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo các kỳ thi năm 2022 tỉnh Ninh Thuận.
8
Hide details for 26/05/202226/05/2022
2244/KH-UBND V/v Tổ chức tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ
2247/KH-UBND V/v Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn và hỗ trợ thu hút đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2022
2263/UBND-KTTH V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 19/5/2022 của Chính phủ
27/2022/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy định về giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
2279/UBND-VXNV V/v tiếp nhận hồ sơ và thu phí thi tuyển công chức năm 2022


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng