Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
1
Hide details for 18/12/202118/12/2021
51/VPUB-LCT LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 51/2021 (Từ ngày 20/12 đến ngày 24/12/2021)
9
Hide details for 17/12/202117/12/2021
837/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy trình vận hành Hồ chứa nước Sông Trâu
6862/CĐ-UBND V/v Công điện khẩn của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận vềviệc chủ động ứng phó với cơn bão RAI trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
839/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy trình vận hành Hồ chứa nước Sông Sắt
840/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy trình vận hành Hồ chứa nước Ông Kinh
6878/UBND-VXNV V/v Tham mưu đảm bảo PCD nhân dịp lễ Giáng sinh 2021
843/QĐ-UBND V/v Ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 11/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 - 2025
6886/UBND-VXNV V/v triển khai TB 372 và TB 374 của Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch
6887/UBND-KTTH V/v tăng cường triển khai Chỉ thị số 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
845/QĐ-UBND V/v Phê duyệt yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm đối với dự án chợ Phương Hải tại xã Phương Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận
6
Hide details for 16/12/202116/12/2021
2320/QĐ-UBND V/v Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận
2327/QĐ-UBND V/v Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 - 2025
2326/QĐ-UBND V/v công bố danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
6855/UBND-VXNV V/v xác định trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan việc thực hiện nhiệm vụ tại Công văn số 6410/UBND-VXNV ngày 24/11/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
6852/UBND-VXNV V/v triển khai các nhiệm vụ về công tác phòng, chống dịch Covid-19
6856/UBND-VXNV V/v tham mưu triển khai kiểm tra, kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ quan, đơn vị
6
Hide details for 15/12/202115/12/2021
6806/UBND-VXNV V/v thực hiện cập nhật số liệu báo cáo tiêm chủng vắc xin COVID-19
6809/UBND-VXNV V/v thực hiện các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 khi tổ chức các hoạt động, sự kiện chính trị có tập trung đông người.
6815/UBND-VXNV Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ
2314/QĐ-UBND V/v Ban hành Đề án “Chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030”
2319/QĐ-UBND V/v Giải quyết khiếu nại của bà Võ Thị Minh (lần hai)
88/2021/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy định định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022
1
Hide details for 14/12/202114/12/2021
6793/KH-UBND V/v Thực hiện Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị
10
Hide details for 13/12/202113/12/2021
6757/UBND-KTTH V/v tăng cường quản lý, bình ổn thị trường nhằm đảm bảo quyền lợi của người chăn nuôi và tiêu dùng, ổn định sản xuất trên địa bàn tỉnh.


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng