Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
3
Hide details for 06/07/202006/07/2020
2371/UBND-TTPVHCC V/v tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
1052/QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm vật tư y tế dùng trong phẫu thuật nhãn khoa năm 2020 của Bệnh viện Mắt.
1065/QĐ-UBND Về việc khen thưởng thành tích xuất sắc trong xây dựng xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.
6
Hide details for 03/07/202003/07/2020
2352/KH-CĐNB V/v tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2020 của Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ.
2351/UBND-KTTH V/v ủng hộ đề xuất khảo sát dự án Nhà máy chế tạo thiết bị điện gió và bến cảng chuyên dụng; dự án Khu thực nghiệm điện gió trên biển.
2334/VPUB-VXNV V.v triển khai thực hiện Thông tư số 17/TT-BGDĐT ngày 29/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2333/VPUB-VXNV V.v triển khai thực hiện Công văn số 2381/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 01/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2357/UBND-VXNV V/v điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Khu du lịch khách sạn và giải trí phức hợp Khánh Hải.
2358/UBND-VXNV V/v mua và đọc báo, tạp chí của Đảng theo Thông báo Kết luận số 173-TB/TW của Ban Bí thư.
5
Hide details for 02/07/202002/07/2020
2347/UBND-VXNV V/v điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn huyện Bác Ái năm 2020.
1042/QĐ-UBND V/v giải quyết chế độ bảo hiểm y tế đối với đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của TTg.
1043/QĐ-UBND V/v thành lập Ban Tổ chức địa phương vòng Bảng III Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng toàn quốc năm 2020 tại Ninh Thuận.
2349/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Thông báo số 219/TB-VPCP ngày 30/6/2020 của Văn phòng Chính phủ.
1044/QĐ-UBND V/v ban hành Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2020-2025.
5
Hide details for 01/07/202001/07/2020
2304/VPUB-VXNV V.v triển khai thực hiện Kế hoạch số 498/KH-BGDĐT ngày 29/6/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2343/UBND-VXNV V/v thống nhất chủ trương khen thưởng thành tích xuất sắc tiêu biểu góp phần vào việc hoàn thành đưa công trình Trạm biến áp 220KV Ninh Phước và đầu nối vào vận hành vượt tiến độ.
201/BC-UBND V.v Báo cáo nhanh hàng tuần công tác phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh từ ngày 21/6 đến ngày 27/6/2020.
201/TB-VPUB V.v kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bình tại Hội nghị sơ kết công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.
19/2020/QĐ-UBND V/v bãi bỏ một số điều của Quyết định số 62/2012/QĐ-UBND ngày 22/10/2012 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tình Ninh Thuận và bãi bỏ Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 27/2/2014 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc sửa đổi bổ sung một số điều của quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 62/2012/QĐ-UBND ngày 22/10/2012 của UBND tỉnh Ninh Thuận.
18
Hide details for 30/06/202030/06/2020
2301/VPUB-VXNV V/v tham mưu triển khai thực hiện Quyết định số 1696/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
1009/QĐ-UBND V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (giai đoạn TKBVTC-TDT) 02 Tiểu dự án Phát triển thủy lợi phục vụ nông nghiệp công nghệ cao Thành Sơn - Phước Nhơn và Nhơn Hải - Thanh Hải, tỉnh Ninh Thuận thuộc dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán (Dự án WEIDAP/ADB8).
2316/UBND-VXNV V/v tổ chức đưa đón cách ly, người nhập cảnh vào làm việc tại tỉnh theo đề nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam.
2319/UBND-VXNV V/v tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND và Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.
2330/UBND-VXNV V/v tham mưu báo cáo đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Kết luận số 114-KL/TW về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp.
2331/UBND-VXNV V/v phối hợp tạo điều kiện tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trật Tổ quốc Việt Nam.


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng