Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
6
Show details for 03/07/202003/07/2020
5
Show details for 02/07/202002/07/2020
5
Show details for 01/07/202001/07/2020
18
Show details for 30/06/202030/06/2020
13
Show details for 29/06/202029/06/2020
9
Show details for 26/06/202026/06/2020
30
Show details for 25/06/202025/06/2020
5
Show details for 24/06/202024/06/2020
10
Show details for 23/06/202023/06/2020
2
Show details for 22/06/202022/06/2020
3
Show details for 18/06/202018/06/2020
10
Show details for 17/06/202017/06/2020
8
Show details for 16/06/202016/06/2020
2
Show details for 15/06/202015/06/2020
15
Show details for 12/06/202012/06/2020
21
Show details for 11/06/202011/06/2020
15
Show details for 10/06/202010/06/2020
11
Show details for 09/06/202009/06/2020
12
Show details for 08/06/202008/06/2020
1
Show details for 06/06/202006/06/2020
6
Hide details for 05/06/202005/06/2020
1951/VPUB-TTPVHCC V.v khẩn trương tham mưu Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính.
1953/VPUB-TTPVHCC V.v khẩn trương tham mưu Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính.
16/2020/QĐ-UBND V/v quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
1948/VPUB-KTTH V/v triển khai thực hiện Công văn số 2015/BTTTT-THH ngày 02/6/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
2006/UBND-KTTH V.v khẩn trương tổ chức khắc phục thiệt hại, hỗ trợ nhân dân ổn định cuộc sống do lốc xoáy gây ra.
159/BC-UBND V.v phân tích Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của tỉnh Ninh Thuận năm 2019.
5
Show details for 04/06/202004/06/2020
15
Show details for 03/06/202003/06/2020
9
Show details for 02/06/202002/06/2020


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng