Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
2
Show details for 23/09/202023/09/2020
6
Show details for 22/09/202022/09/2020
1
Show details for 21/09/202021/09/2020
1
Show details for 18/09/202018/09/2020
5
Show details for 17/09/202017/09/2020
4
Show details for 16/09/202016/09/2020
8
Show details for 15/09/202015/09/2020
14
Show details for 14/09/202014/09/2020
21
Show details for 11/09/202011/09/2020
9
Show details for 10/09/202010/09/2020
7
Show details for 09/09/202009/09/2020
5
Show details for 08/09/202008/09/2020
19
Show details for 07/09/202007/09/2020
10
Show details for 04/09/202004/09/2020
8
Show details for 03/09/202003/09/2020
16
Show details for 01/09/202001/09/2020
6
Show details for 31/08/202031/08/2020
11
Show details for 28/08/202028/08/2020
6
Show details for 27/08/202027/08/2020
8
Hide details for 26/08/202026/08/2020
3163/VPUB-TCDNC V/v triển khai thực hiện Nghị định số 92/2020/NĐ-CP của Chính phủ tại địa phương.
259/BC-UBND V.v công tác phát triển du lịch 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.
3154/VPUB-KTTH V.v triển khai thực hiện các Thông tư của Bộ Thông tin và Truyền thông.
3041/UBND-VXNV V/v chủ trương triển khai thực hiện về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban ngành và địa phương tỉnh Ninh Thuận năm 2020 (chỉ số DDCI 2020).
3042/UBND-VXNV V/v tiếp tục triển khai mạnh mẽ và có hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.
3037/UBND-KTTH V/v tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả công tác phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp trên địa bàn tỉnh.
1461/QĐ-UBND V/v giải quyết chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ Quốc làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia giúp bạn Lào sau 30/4/1975 đã phục viên, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ.
3180/VPUB-KTTH V/v Phối hợp cung cấp thông tin về quy hoạch các loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
14
Show details for 25/08/202025/08/2020
6
Show details for 24/08/202024/08/2020


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng