Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
2
Show details for 23/09/202023/09/2020
6
Show details for 22/09/202022/09/2020
1
Show details for 21/09/202021/09/2020
1
Show details for 18/09/202018/09/2020
5
Show details for 17/09/202017/09/2020
4
Show details for 16/09/202016/09/2020
8
Show details for 15/09/202015/09/2020
14
Show details for 14/09/202014/09/2020
21
Show details for 11/09/202011/09/2020
9
Show details for 10/09/202010/09/2020
7
Show details for 09/09/202009/09/2020
5
Show details for 08/09/202008/09/2020
19
Show details for 07/09/202007/09/2020
10
Show details for 04/09/202004/09/2020
8
Show details for 03/09/202003/09/2020
16
Show details for 01/09/202001/09/2020
6
Show details for 31/08/202031/08/2020
11
Show details for 28/08/202028/08/2020
6
Hide details for 27/08/202027/08/2020
73/TB-UBND V.v nghỉ Lễ, treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 75 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020).
3061/UBND-VXNV V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 02/9/1945-2/9/2020.
3062/UBND-VXNV V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 02/9/1945-2/9/2020.
3063/UBND-VXNV (HỎA TỐC)_V.v triển khai thực hiện Thông báo số 309/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ.
262/BC-UBND V.v tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định 361/QĐ-TTg ngày 07/3/2016 của Chính phủ và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025.
35/2020/QĐ-UBND V.v Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 Điều 1 Quyết định số 88/2018/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh giai đoạn đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
8
Show details for 26/08/202026/08/2020
14
Show details for 25/08/202025/08/2020
6
Show details for 24/08/202024/08/2020
6
Show details for 21/08/202021/08/2020
5
Show details for 20/08/202020/08/2020


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng