Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
6
Show details for 03/07/202003/07/2020
5
Show details for 02/07/202002/07/2020
5
Show details for 01/07/202001/07/2020
18
Show details for 30/06/202030/06/2020
13
Show details for 29/06/202029/06/2020
9
Show details for 26/06/202026/06/2020
30
Show details for 25/06/202025/06/2020
5
Show details for 24/06/202024/06/2020
10
Show details for 23/06/202023/06/2020
2
Show details for 22/06/202022/06/2020
3
Show details for 18/06/202018/06/2020
10
Show details for 17/06/202017/06/2020
8
Show details for 16/06/202016/06/2020
2
Show details for 15/06/202015/06/2020
15
Show details for 12/06/202012/06/2020
21
Show details for 11/06/202011/06/2020
15
Show details for 10/06/202010/06/2020
11
Hide details for 09/06/202009/06/2020
849/QĐ-UBND V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung các gói thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công hạng mục bổ sung Tuyến kè bảo vệ bờ Nam Sông Dinh và tuyến đường gom nông thôn thuộc dự án Đập hạ lưu Sông Dinh, thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
2031/UBND-VXNV V.v triển khai thực hiện Nghị định số 52/2020/NĐ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ.
2008/VPUB-KTTH V/v tổ chức nạo vét hồ chứa chứa nước Bà Râu để tích nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất của nhân dân.
2017/KH-UBND V.v xúc tiến, quảng bá du lịch Ninh Thuận năm 2020.
2038/KH-PCTT V.v Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
2037/UBND-KTTH Về việc tăng cường triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và cho thuê môi trường rừng trên địa bàn tỉnh.
18/2020/QĐ-UBND V/v ban hành Quy chế hoạt động, hướng dẫn nội dung chi, mức chi và việc quản lý, sử dụng Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Ninh Thuận.
2035/UBND-KTTH V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ.
850/QĐ-UBND V/v phê duyệt dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị để lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Đường lâm nghiệp (đường tuần tra Suối Giếng).
847/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Quốc tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận.
2050/UBND-VXNV V.v tham mưu triển khai Thông báo số 195/TB-VPCP ngày 29/5/2019 của Văn phòng Chính phủ.
12
Show details for 08/06/202008/06/2020


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng