Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
2
Show details for 23/09/202023/09/2020
6
Show details for 22/09/202022/09/2020
1
Show details for 21/09/202021/09/2020
1
Show details for 18/09/202018/09/2020
5
Show details for 17/09/202017/09/2020
4
Show details for 16/09/202016/09/2020
8
Show details for 15/09/202015/09/2020
14
Show details for 14/09/202014/09/2020
21
Show details for 11/09/202011/09/2020
9
Show details for 10/09/202010/09/2020
7
Show details for 09/09/202009/09/2020
5
Show details for 08/09/202008/09/2020
19
Show details for 07/09/202007/09/2020
10
Show details for 04/09/202004/09/2020
8
Show details for 03/09/202003/09/2020
16
Show details for 01/09/202001/09/2020
6
Show details for 31/08/202031/08/2020
11
Hide details for 28/08/202028/08/2020
3215/VPUB-VXNV V/v tham mưu báo cáo tổng kết việc thực hiện Quyết định số 535/QĐ-TTg ngày 14/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ.
74/TB-UBND HỎA TỐC. Chương trình dự Lễ Khai giảng năm học 2020-2021 của lãnh đạo.
30384/UBND-VXNV HỎA TỐC. V/v chủ trương về tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới 2020-2021 và phương án học sinh đi học trở lại từ ngày 07/9/2020
3216/VPUB-VXNV V.v xây dựng kế hoạch thực hiện Quyết định 1190/QĐ-TTg về chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030.
1475/QĐ-UBND V.v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận.
3089/UBND-VXNV V/v tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng.
3219/VPUB-KTTH V/v hướng dẫn thực hiện hỗ trợ kinh phí giải quyết lao động dôi dư khi thực hiện sắp xếp 02 công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ.
1484/QĐ-UBND V/v giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Campuchia theo Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
1482/QĐ-UBND V/v phê duyệt Điều lệ Liên đoàn Cầu lông tỉnh Ninh Thuận.
1481/QĐ-UBND V/v giải quyết chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc làm nhiệm vụ quốcte61e61 ở Campuchia, giúp bạn Lào sau 30/4/1975 đã phục viên, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg nag2y 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ.
3084/UBND-VXNV V/v chủ trương về tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới 2020-2021 và phương án học sinh đi học trở lại từ ngày 07/9/2020.
6
Show details for 27/08/202027/08/2020


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng