Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
6
Show details for 03/07/202003/07/2020
5
Show details for 02/07/202002/07/2020
5
Show details for 01/07/202001/07/2020
18
Show details for 30/06/202030/06/2020
13
Show details for 29/06/202029/06/2020
9
Show details for 26/06/202026/06/2020
30
Show details for 25/06/202025/06/2020
5
Show details for 24/06/202024/06/2020
10
Show details for 23/06/202023/06/2020
2
Show details for 22/06/202022/06/2020
3
Show details for 18/06/202018/06/2020
10
Show details for 17/06/202017/06/2020
8
Show details for 16/06/202016/06/2020
2
Show details for 15/06/202015/06/2020
15
Show details for 12/06/202012/06/2020
21
Show details for 11/06/202011/06/2020
15
Hide details for 10/06/202010/06/2020
860/QĐ-UBND V/v điều chuyển cơ sở nhà, đất của Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản sang Trung tâm Giám định Y khoa Pháp y tỉnh quản lý, sử dụng.
859/QĐ-UBND V/v điều chuyển cơ sở nhà, đất của Trung tâm Giám định Y khoa (cũ) sang Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh quản lý sử dụng.
858/QĐ-UBND V/v giải quyết chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ.
2061/UBND-VXNV V/v tăng cường các giải pháp thực hiện quyền trẻ em, phòng chống xâm hại đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh.
2022/VPUB-VXNV V.v tham mưu triển khai thực hiện Quyết định số 376/QĐ-BNV ngày 04/6/2020 của Bộ Nội vụ.
2032/VPUB-VXNV V.v thông báo tuyển sinh Đại học Chính quy năm 2020 của Học viện Cán bộ.
2029/VPUB-VXNV V.v tham mưu triển khai thực hiện ý kiến của Bộ Nội vụ về hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh.
2021/VPUB-VXNV V.v triển khai thực hiện Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 29/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
2023/VPUB-VXNV V.v tham mưu, triển khai thực hiện Quyết định số 758/QĐ-TTg ngày 04/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
2024/VPUB-VXNV V.v tham mưu, triển khai thực hiện Nghị định 58/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ.
2025/VPUB-VXNV V.v tham mưu, triển khai thực hiệnThông tư số 04/2020/TT-BLĐTBXH ngày 25/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
181/QĐ-UBND V/v phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời tại xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận kết hợp với đầu tư Trạm biến áp 500kV Thuận Nam và các đường dây 500kV, 220 kV đấu nối vào hệ thống điện quốc gia qua 03 xã thuộc địa bàn huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.
864/QĐ-UBND V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các hạng mục xây dựng hồ sơ đề cử Khu dự trữ sinh quyển thế giới lấy Vườn Quốc gia Núi Chúa làm vùng lõi thuộc tỉnh Ninh Thuận.


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng