Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
2
Show details for 23/09/202023/09/2020
6
Show details for 22/09/202022/09/2020
1
Show details for 21/09/202021/09/2020
1
Show details for 18/09/202018/09/2020
5
Show details for 17/09/202017/09/2020
4
Show details for 16/09/202016/09/2020
8
Show details for 15/09/202015/09/2020
14
Show details for 14/09/202014/09/2020
21
Show details for 11/09/202011/09/2020
9
Show details for 10/09/202010/09/2020
7
Show details for 09/09/202009/09/2020
5
Show details for 08/09/202008/09/2020
19
Show details for 07/09/202007/09/2020
10
Show details for 04/09/202004/09/2020
8
Show details for 03/09/202003/09/2020
16
Hide details for 01/09/202001/09/2020
3237/VPUB-KTTH V/v tổ chức triển khai phòng chống bệnh chết héo cây keo
259/TB-VPUB HỎA TỐC V/v kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19
3261/VPUB-KTTH V/v góp ý kế hoạch và đề cương giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh năm 2020.
1509/QĐ-UBND V/v điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 485/QĐ-UBND ngày 10/4/2020 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban điều hành các khu cách ly y tế tập trung trong phòng chống dịch Covid-19
3258/VPUB-VXNV HỎA TỐC. V/v tham mưu triển khai thực hiện Thông tư số 24/2020/TT-BGDĐT ngày 25/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3256/VPUB-KTTH V/v tham mưu trích dự phòng của dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án thành phố PRTC để tiếp tục phục vụ hoạt động quản lý dự án của Chủ đầu tư.
3255/VPUB-KTTH V/v tham mưu giải quyết nội dung đề nghị của Bộ Tài chính về đề xuất Dự án Chống hạn, xói lở, ngập lụt thích ứng biến đổi khí hậu cho tỉnh Ninh Thuận vay AFD.
3119/KH-UBND V/v phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
3117/UBND-KTTH V/v Xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
258/TB-VPUB V/v kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Xuân Vĩnh tại Hội nghị trực tuyến của UBND tỉnh với các địa phương về tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 và phương hướng nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 của tỉnh Ninh Thuận.
1508/QĐ-UBND V/v ban hành Danh mục quyết định của UBND tỉnh quy định chi tiết luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9.
409/PC-VPUB Chuyển văn bản số 15/020/CV/TNG-TNCNP ngày 24/8/2020 của Công ty Cổ phần Cảng quốc tế Trung Nam Cà Ná.
3120/UBND-VXNV V/v tăng cường thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em theo Nghị quyết 121/2020/QH14.
3264/VPUB-KTTH V/v tham mưu chuyển nguồn vốn thực hiện dự án Tuyến đường từ xã Ma Nới đi thôn Tà Nôi huyện Ninh Sơn.


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng