Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
6
Show details for 03/07/202003/07/2020
5
Show details for 02/07/202002/07/2020
5
Show details for 01/07/202001/07/2020
18
Show details for 30/06/202030/06/2020
13
Show details for 29/06/202029/06/2020
9
Show details for 26/06/202026/06/2020
30
Show details for 25/06/202025/06/2020
5
Show details for 24/06/202024/06/2020
10
Show details for 23/06/202023/06/2020
2
Show details for 22/06/202022/06/2020
3
Show details for 18/06/202018/06/2020
10
Show details for 17/06/202017/06/2020
8
Hide details for 16/06/202016/06/2020
2142/UBND-KTTH V/v thống nhất báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2019 của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
172/BC-UBND V.v công tác phòng, chống dịch COVID-19 06 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
2139/KH-UBND V/v tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2020.
911/QĐ-UBND V/v hỗ trợ bồn chứa nước cho các địa phương để trữ nước sinh hoạt phục vụ nhân dân do ảnh hưởng hạn hán năm 2020.
908/QĐ-UBND V/v phê duyệt danh sách lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm đủ điều kiện nhận hỗ trợ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Thuận Nam đợt 2.
907/QĐ-UBND V/v phê duyệt danh sách lao động không có giao kết hợp đồng lao động là người bán lẻ xổ số lưu động đủ điều kiện nhận hỗ trợ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Thuận Nam đợt 1.
910/QĐ-UBND V/v phê duyệt danh sách lao động không có giao kết hợp đồng lao động là người bán lẻ xổ số lưu động đủ điều kiện nhận hỗ trợ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Ninh Phước đợt 1.
909/QĐ-UBND V/v phê duyệt danh sách lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm đủ điều kiện nhận hỗ trợ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Ninh Phước đợt 1.
2
Show details for 15/06/202015/06/2020
15
Show details for 12/06/202012/06/2020
21
Show details for 11/06/202011/06/2020
15
Show details for 10/06/202010/06/2020
11
Show details for 09/06/202009/06/2020
12
Show details for 08/06/202008/06/2020
1
Show details for 06/06/202006/06/2020
6
Show details for 05/06/202005/06/2020
5
Show details for 04/06/202004/06/2020


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng