Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
2
Show details for 23/09/202023/09/2020
6
Show details for 22/09/202022/09/2020
1
Show details for 21/09/202021/09/2020
1
Show details for 18/09/202018/09/2020
5
Show details for 17/09/202017/09/2020
4
Show details for 16/09/202016/09/2020
8
Show details for 15/09/202015/09/2020
14
Show details for 14/09/202014/09/2020
21
Show details for 11/09/202011/09/2020
9
Show details for 10/09/202010/09/2020
7
Show details for 09/09/202009/09/2020
5
Show details for 08/09/202008/09/2020
19
Hide details for 07/09/202007/09/2020
1540/QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Đầu tư nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Ninh Thuận.
3172/UBND-VXNV V/v tăng cường các biện pháp phòng chống tình trạng trẻ em, người khuyết tật người cao tuổi bị lợi dụng, dụ dỗ ép buộc lang thang xin ăn.
1542/QĐ-UBND V/v giải quyết chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ.
3173/UBND-VXNV V/v tham mưu đề nghị khen thưởng mô hình điển hình Dân vận khéo.
79/TB-UBND V.v điều chỉnh Công điện 2835/CĐ-UBND ngày 10/8/2020 của UBND tỉnh về phòng chống dịch Covid-19 trước diễn biến mới.
1544/QĐ-UBND V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công) dự án đầu tư xây dựng công trình Đê cửa sông Phú Thọ, xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.
3191/UBND-KTTH V/v chủ trương tổ chức cải tạo sửa chữa nhà làm việc Trung tâm giám định y khoa Pháp y và sửa chữa khu vệ sinh của Bệnh viện Y dược cổ truyền.
3188/UBND-KTTH V/v tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp phòng tránh hạn chế thiệt hại về người, tài sản của nhà nước và nhân dân do mưa giông kèm theo sấm sét.
3190/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Công văn số 96/HĐND-VP ngày 27/8/2020 của HĐND tỉnh.
3189/UBND-VXNV V/v phối hợp tổ chức Tháng cao điểm vì người nghèo năm 2020.
267/QĐ-UBND V.v chấm dứt hiệu lực Quyết định chủ trương đầu tư dự án Nhà máy chế biến tinh bột sắn.
20/CT-UBND V.v tăng cường thực hiện nghiêm minh kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
3186/UBND-KTTH GỬI LẠI FILE CÔNG VĂN, LÝ DO SỬA LẠI 1 LỖI CHÍNH TẢ TRONG VĂN BẢN V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ giải pháp triển khai lập đồng thời các quy hoạch thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050.
1551/QĐ-UBND V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trồng rừng và chăm sóc rừng trồng phòng hộ kế hoạch năm 2020 của Ban quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng - rừng PHĐN hồ Tân Giang thuộc Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020.
1550/QĐ-UBND V/v phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Di dời các đường dây điện phục vụ GPMB thi công công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam cung đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo thuộc địa bàn huyện Ninh Sơn.
1549/QĐ-UBND V/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Đường trục thôn, liên thôn xã Phước Thắng, huyện Bái.
1548/QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Gieo ươm cây giống, thuộc Phương án hỗ trợ trồng cây phân tán kế hoạch năm 2020 của Ban quản lý Dự án bảo vệ và phát triễn rừng - rừng phòng hộ đầu nguồn hồ Tân Giang thuộc Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020.


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng