Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
1
Show details for 18/12/202118/12/2021
9
Show details for 17/12/202117/12/2021
6
Show details for 16/12/202116/12/2021
6
Show details for 15/12/202115/12/2021
1
Show details for 14/12/202114/12/2021
10
Show details for 13/12/202113/12/2021
2
Show details for 12/12/202112/12/2021
2
Show details for 10/12/202110/12/2021
5
Show details for 09/12/202109/12/2021
4
Show details for 08/12/202108/12/2021
4
Show details for 07/12/202107/12/2021
7
Hide details for 06/12/202106/12/2021
6634/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị
6635/UBND-VXNV V/v đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh
6639/UBND-VXNV V/v thực hiện công tác phòng, chống dịch khi tổ chức các hoạt động tập trung đông người tại các cơ quan, đơn vị
2277/QĐ-UBND Về việc công nhận cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2021
6645/KH-BCĐ V/v Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022
6646/CTR-BCĐ V/v CHƯƠNG TRÌNH THI ĐUA “BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC” NĂM 2022
6650/UBND-VXNV V/v đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
2
Show details for 05/12/202105/12/2021
3
Show details for 03/12/202103/12/2021
2
Show details for 02/12/202102/12/2021
1
Show details for 01/12/202101/12/2021
4
Show details for 30/11/202130/11/2021
4
Show details for 29/11/202129/11/2021
1
Show details for 28/11/202128/11/2021
7
Show details for 27/11/202127/11/2021
5
Show details for 24/11/202124/11/2021
8
Show details for 22/11/202122/11/2021
2
Show details for 20/11/202120/11/2021


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng