Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
3
Show details for 06/07/202006/07/2020
6
Show details for 03/07/202003/07/2020
5
Show details for 02/07/202002/07/2020
5
Show details for 01/07/202001/07/2020
18
Show details for 30/06/202030/06/2020
13
Show details for 29/06/202029/06/2020
9
Show details for 26/06/202026/06/2020
30
Show details for 25/06/202025/06/2020
5
Show details for 24/06/202024/06/2020
10
Hide details for 23/06/202023/06/2020
2201/VPUB-VXNV V.v chọn Mẹ Việt Nam anh hùng tham dự Gặp mặt đại biểu Bà mẹ Việt Nam anh hùng toàn quốc năm 2020.
2199/VPUB-VXNV V.v triển khai thực hiện Công văn số 2219/BGDĐT-GDTrH ngày 22/6/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2211/VPUB-TTPVHCC Về việc triển khai thực hiện Công văn số 4699/VPCP-KSTT ngày 12/6/2020 của Văn phòng Chính phủ.
2209/VPUB-VXNV V.v phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch số 444/KH-BGDĐT ngày 19/6/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
944/QĐ-UBND V/v phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án trường mẫu giáo Phước Đại (cơ sở Ma Hoa) xã Phước Đại, huyện Bác Ái.
2219/VPUB-VXNV V/v tham mưu triển khai thực hiện Báo cáo số 3084/BC-BNV ngày 22/6/2020 của Bộ Nội vụ.
2219/UBND-KTTH V/v chấp thuận bàn giao toàn bộ hệ thống cấp nước sinh hoạt Gia É đến 02 thôn tái định cư và thôn Bố Lang xã Phước Bình.
947/QĐ-UBND V/v phê duyệt Phương án và kế hoạch tổ chức các kỳ xét tốt nghiệp, thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh lớp đầu cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
948/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực khí tượng thủy văn thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận.
942/QĐ-UBND V/v phê duyệt đề cương dự toán kinh phí xây dựng Phương án quản lý rừng bền vững tại Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn liên hồ Sông Sắt - Sông Trâu giai đoạn đến năm 2030.
2
Show details for 22/06/202022/06/2020
3
Show details for 18/06/202018/06/2020
10
Show details for 17/06/202017/06/2020
8
Show details for 16/06/202016/06/2020
2
Show details for 15/06/202015/06/2020
15
Show details for 12/06/202012/06/2020
21
Show details for 11/06/202011/06/2020
15
Show details for 10/06/202010/06/2020
11
Show details for 09/06/202009/06/2020
12
Show details for 08/06/202008/06/2020


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng