Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
1
Show details for 18/12/202118/12/2021
9
Show details for 17/12/202117/12/2021
6
Show details for 16/12/202116/12/2021
6
Show details for 15/12/202115/12/2021
1
Show details for 14/12/202114/12/2021
10
Show details for 13/12/202113/12/2021
2
Show details for 12/12/202112/12/2021
2
Show details for 10/12/202110/12/2021
5
Show details for 09/12/202109/12/2021
4
Hide details for 08/12/202108/12/2021
6681/UBND-VXNV V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Công điện số 1988/CĐ-BYT của Bộ Y tế.
2282/QĐ-UBND V/v Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa cấp huyện và Bộ phận một cửa cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
6690/UBND-PVHCC V/v triển khai các công việc đảm bảo cung cấp số liệu chính xác, hiệu quả cho hệ thống theo dõi, giám sát, đánh giá thực hiện TTHC của Văn phòng Chính phủ
2283/QĐ-UBND Về việc ban hành Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 -2025
4
Show details for 07/12/202107/12/2021
7
Show details for 06/12/202106/12/2021
2
Show details for 05/12/202105/12/2021
3
Show details for 03/12/202103/12/2021
2
Show details for 02/12/202102/12/2021
1
Show details for 01/12/202101/12/2021
4
Show details for 30/11/202130/11/2021
4
Show details for 29/11/202129/11/2021
1
Show details for 28/11/202128/11/2021
7
Show details for 27/11/202127/11/2021
5
Show details for 24/11/202124/11/2021
8
Show details for 22/11/202122/11/2021
2
Show details for 20/11/202120/11/2021
3
Show details for 19/11/202119/11/2021
4
Show details for 18/11/202118/11/2021
2
Show details for 17/11/202117/11/2021


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng