Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
2
Show details for 23/09/202023/09/2020
6
Show details for 22/09/202022/09/2020
1
Show details for 21/09/202021/09/2020
1
Show details for 18/09/202018/09/2020
5
Show details for 17/09/202017/09/2020
4
Show details for 16/09/202016/09/2020
8
Show details for 15/09/202015/09/2020
14
Show details for 14/09/202014/09/2020
21
Hide details for 11/09/202011/09/2020
3418/VPUB-VXNV V/v tham mưu triển khai thực hiện Báo cáo số 363/BC-TCTTTg ngày 04/9/2020 của Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ.
3249/UBND-KTTH V/v kiểm tra, xử lý nội dung phản ánh của báo chí.
2888/SKHĐT-KGVX xin chủ trương thắp sáng Tháp Chăm và Quảng trường tỉnh bằng năng lượng tái tạo nhân ngày Trẻ em thế giới
3262/UBND-TCDNC V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các hình thức áp dụng pháp luật xử lý vi phạm hành chính liên quan đến phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
3425/VPUB-KTTH V.v tham mưu triển khai thực hiện các kiến nghị đề xuất của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Báo cáo số 77/BC-BTTTT ngày 01/9/2020.
2890/SKHĐT-EDO CV: báo cáo công việc UBND tỉnh giao
3250/UBND-VXNV V/v triển khai các biện pháp an toàn đối với sản phẩm không đảm bảo chất lượng Pate Minh Chay.
279/BC-UBND V.v tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
3434/VPUB-VXNV V.v tham mưu triển khai thực hiện ý kiến của Bộ Nội vụ về nâng ngạch chuyên viên cao cấp đối với cán bộ nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP.
3261/KH-UBND V/v thực hiện hỗ trợ đào tạo nghề đối với lao động đang làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận theo Thông tu số 32/2018/TT-BLĐTBXH.
3257/UBND-KTTH V/v xây dựng phương án giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi.
1579/QĐ-UBND V/v điều chỉnh thông tin lao động đã có Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh đủ điều kiện nhận hỗ trợ do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên bàn TP. PRTC.
1578/QĐ-UBND V/v điều chỉnh thông tin lao động đã có Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh đủ điều kiện nhận hỗ trợ do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên bàn huyện Thuận Bắc.
1581/QĐ-UBND V/v phê duyệt danh sách lao động không có giao kết HĐLĐ là người bán lẻ xổ số lưu động đủ điều kiện nhận hỗ trợ do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên bàn thành phố PRTC đợt cuối.
1580/QĐ-UBND V/v phê duyệt danh sách lao động không có giao kết HĐLĐ bị mất việc làm đủ điều kiện nhận hỗ trợ do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên bàn thành phố PRTC đợt cuối.
1583/QĐ-UBND V/v phê duyệt danh sách lao động không có giao kết HĐLĐ là người bán lẻ xổ số lưu động đủ điều kiện nhận hỗ trợ do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên bàn huyện Ninh Sơn đợt 3
1574/QĐ-UBND V/v phê duyệt danh sách lao động không có giao kết HĐLĐ là người bán lẻ xổ số lưu động đủ điều kiện nhận hỗ trợ do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên bàn huyện Ninh Phước đợt 3
1575/QĐ-UBND V/v phê duyệt danh sách lao động không có giao kết HĐLĐ là người bán lẻ xổ số lưu động đủ điều kiện nhận hỗ trợ do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên bàn huyện Ninh Hải đợt 3
1573/QĐ-UBND V/v phê duyệt danh sách lao động không có giao kết HĐLĐ bị mất việc làm đủ điều kiện nhận hỗ trợ do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên bàn huyện Ninh Phước đợt 3
1577/QĐ-UBND V/v phê duyệt danh sách lao động không có giao kết HĐLĐ bị mất việc làm đủ điều kiện nhận hỗ trợ do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên bàn huyện Ninh Sơn đợt 3
1576/QĐ-UBND V/v phê duyệt danh sách lao động không có giao kết HĐLĐ bị mất việc làm đủ điều kiện nhận hỗ trợ do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên bàn huyện Ninh Hải đợt 3


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng