Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
6
Show details for 03/07/202003/07/2020
5
Show details for 02/07/202002/07/2020
5
Show details for 01/07/202001/07/2020
18
Show details for 30/06/202030/06/2020
13
Show details for 29/06/202029/06/2020
9
Show details for 26/06/202026/06/2020
30
Hide details for 25/06/202025/06/2020
188/BC-UBND V.v Tình hình và một số nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong điều kiện vừa chống dịch và vừa ứng phó chống hạn.
15/CT-UBND V.v tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
967/QĐ-UBND V/v phê duyệt Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh về lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường (do Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu).
968/QĐ-UBND V/v phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực công chức, viên chức và lĩnh vực chính quyền địa phương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận.
2273/UBND-VXNV V/v đăng ký nhóm đề án, đính chính thông tin dự thi và Cử trưởng Đoàn dự thi nâng ngạch công chức lên CVCC năm 2020.
2262/UBND-KTTH V/v phối hợp tổ chức chuỗi các hoạt động khởi nghiệp để góp phần thúc đẩy việc thực hiện và hỗ trợ hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp.
2264/UBND-KTTH V/v xếp loại doanh nghiệp nhà nước chặt chẽ, đúng quy định.
2272/UBND-KTTH V/v khẩn trương kiểm tra xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với những đối tượng chặt phá rừng, lấn, chiếm đất rừng trái pháp luật, phá chốt bảo vệ rừng và tấn công lực lượng bảo vệ rừng.
2266/UBND-KTTH V/v có ý kiến về đơn vị tiếp nhận quản lý, khai thác vận hành hệ thống thủy lợi Tân Mỹ tỉnh Ninh Thuận.
2268/UBND-KTTH V/v chấp thuận chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện và giá các gói thầu thi công xây lắp công trình đường từ tỉnh lộ 702 đến đèo Khánh Nhơn.
2263/UBND-KTTH V/v khắc phục tuyến ống nước và cấp nước cho khu du lịch Bình Tiên.
2274/UBND-KTTH V/v tham mưu giải quyết đề xuất nghiên cứu, đầu tư dự án Nhà máy điện gió Phước Hải.
200/QĐ-UBND V/v thu hồi đất đã giao cho Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi Ninh Thuận giao cho UBND huyện Ninh Sơn để giải phóng mặt bằng thực hiện di dời đường điện thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 đoạn qua địa bàn huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.
198/QĐ-UBND V/v phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Dịch vụ Giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Giống hải sản cấp 1 và Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi.
978/QĐ-UBND V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Di dời hạ tầng kỹ thuật hạng mục Viễn thông VIETTEL thuộc dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc Nam đoạn qua địa bàn huyện Ninh Phước.
979/QĐ-UBND V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Di dời hạ tầng kỹ thuật hạng mục Viễn thông VNPT thuộc dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc Nam đoạn qua địa bàn huyện Ninh Phước.
966/QĐ-UBND V/v phê duyệt Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh về lĩnh vực Văn hóa Thể thao và Du lịch (do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tham mưu).
961/QĐ-UBND V/v Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận.
965/QĐ-UBND V/v phê duyệt Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh về lĩnh vực Xây dựng (do Sở Xây dựng tham mưu).
962/QĐ-UBND V/v phê duyệt Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh về lĩnh vực Thông tin và Truyền thông (do Sở Thông tin và truyền thông tham mưu).
964/QĐ-UBND V/v phê duyệt Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh về lĩnh vực Y tế (do Sở Y tế tham mưu).
963/QĐ-UBND V/v phê duyệt Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh về lĩnh vực tư pháp (do Sở Tư pháp tham mưu).
956/QĐ-UBND V/v thành lập Ban chỉ đạo các kỳ thi năm 2020 tỉnh Ninh Thuận.


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng