Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
2
Show details for 23/09/202023/09/2020
6
Show details for 22/09/202022/09/2020
1
Show details for 21/09/202021/09/2020
1
Show details for 18/09/202018/09/2020
5
Show details for 17/09/202017/09/2020
4
Show details for 16/09/202016/09/2020
8
Hide details for 15/09/202015/09/2020
3452/VPUB-VXNV V.v phối hợp tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam.
3454/VPUB-VXNV V.v triển khai thực hiện Công văn số 3530/BGDĐT-TTr ngày 11/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3458/VPUB-VXNV V.v tham mưu triển khai thực hiện Nghị định 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ.
3462/VPUB-VXNV V/v tham mưu đề xuất triển khai dự án hạng mục Đầu tư vùng trồng dược liệu quý thuộc chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng DTTS&MN giai đoạn 2021-2030.
3469/VPUB-KTTH V/v đôn đốc triển khai Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020.
3461/VPUB-TCDNC V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục trang thiết bị Phòng thủ dân sự.
3459/VPUB-TTPVHCC V/v khẩn trương tham mưu Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính
3460/VPUB-TTPVHCC V/v khẩn trương tham mưu Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính (Sở NNPTNT)
14
Show details for 14/09/202014/09/2020
21
Show details for 11/09/202011/09/2020
9
Show details for 10/09/202010/09/2020
7
Show details for 09/09/202009/09/2020
5
Show details for 08/09/202008/09/2020
19
Show details for 07/09/202007/09/2020
10
Show details for 04/09/202004/09/2020
8
Show details for 03/09/202003/09/2020
16
Show details for 01/09/202001/09/2020
6
Show details for 31/08/202031/08/2020
11
Show details for 28/08/202028/08/2020
6
Show details for 27/08/202027/08/2020
8
Show details for 26/08/202026/08/2020
14
Show details for 25/08/202025/08/2020
6
Show details for 24/08/202024/08/2020


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng