Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
6
Show details for 03/07/202003/07/2020
5
Show details for 02/07/202002/07/2020
5
Show details for 01/07/202001/07/2020
18
Show details for 30/06/202030/06/2020
13
Show details for 29/06/202029/06/2020
9
Hide details for 26/06/202026/06/2020
2251/UBND-TCDNC V.v tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc vụ án tham nhũng.
2282/UBND-VXNV V/v đề nghị điều chỉnh thời gian trình và thông qua Nghị quyết HĐND tỉnh quy định nội dung chi và mức chi cho hoạt động xóa mù chữ, sau mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học và trung học trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
2280/VPUB-KTTH V/v bổ sung nội dung phục vụ phiên họp Chính phủ trực tuyến với các địa phương tháng 6/2020.
2280/UBND-KTTH V/v khẩn trương hoàn tất hồ sơ, thủ tục quyết toán theo quy định.
2279/VPUB-KTTH V.v tham mưu triển khai Nghị định số 68/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
985/QĐ-UBND V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình Mở rộng một số tuyến đường ống hệ thống cấp nước Cầu Gãy - Đá Hang, xã Vĩnh Hải huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.
988/QĐ-UBND V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình Mở rộng đường ống cấp nước Mỹ Nhơn - Gò Đền, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận.
987/QĐ-UBND V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình Mở rộng một số tuyến đường ống hệ thống cấp nước Phước Hậu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.
986/QĐ-UBND V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình Mở rộng một số tuyến đường ống hệ thống cấp nước Hòa Sơn - Ma Nới, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.
30
Show details for 25/06/202025/06/2020
5
Show details for 24/06/202024/06/2020
10
Show details for 23/06/202023/06/2020
2
Show details for 22/06/202022/06/2020
3
Show details for 18/06/202018/06/2020
10
Show details for 17/06/202017/06/2020
8
Show details for 16/06/202016/06/2020
2
Show details for 15/06/202015/06/2020
15
Show details for 12/06/202012/06/2020
21
Show details for 11/06/202011/06/2020
15
Show details for 10/06/202010/06/2020
11
Show details for 09/06/202009/06/2020
12
Show details for 08/06/202008/06/2020
1
Show details for 06/06/202006/06/2020
6
Show details for 05/06/202005/06/2020


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng