Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
2
Show details for 23/09/202023/09/2020
6
Show details for 22/09/202022/09/2020
1
Show details for 21/09/202021/09/2020
1
Show details for 18/09/202018/09/2020
5
Hide details for 17/09/202017/09/2020
1608/QĐ-UBND V/v phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Huyền.
1609/QĐ-UBND V/v phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trương Xuân Vỹ.
3335/UBND-TTPVHCCQ V/v thực hiện chi trả cước phí luân chuyển hồ sơ từ Trung tâm đến các Sở ban ngành và ngược lại cho Bưu điện tỉnh.
3345/UBND-KTTH V/v thực hiện Bộ Chỉ số Theo dõi Đánh giá nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh.
1624/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trồng rừng và chăm sóc rừng trồng phòng hộ kế hoạch năm 2020 (bổ sung) của BQL Dự án bảo vệ và phát triển rừng - rừng PHVB Thuận Nam thuộc Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020
4
Show details for 16/09/202016/09/2020
8
Show details for 15/09/202015/09/2020
14
Show details for 14/09/202014/09/2020
21
Show details for 11/09/202011/09/2020
9
Show details for 10/09/202010/09/2020
7
Show details for 09/09/202009/09/2020
5
Show details for 08/09/202008/09/2020
19
Show details for 07/09/202007/09/2020
10
Show details for 04/09/202004/09/2020
8
Show details for 03/09/202003/09/2020
16
Show details for 01/09/202001/09/2020
6
Show details for 31/08/202031/08/2020
11
Show details for 28/08/202028/08/2020
6
Show details for 27/08/202027/08/2020
8
Show details for 26/08/202026/08/2020
14
Show details for 25/08/202025/08/2020
6
Show details for 24/08/202024/08/2020
6
Show details for 21/08/202021/08/2020
5
Show details for 20/08/202020/08/2020
6
Show details for 19/08/202019/08/2020


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng