Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
1
Show details for 18/12/202118/12/2021
9
Show details for 17/12/202117/12/2021
6
Show details for 16/12/202116/12/2021
6
Hide details for 15/12/202115/12/2021
6806/UBND-VXNV V/v thực hiện cập nhật số liệu báo cáo tiêm chủng vắc xin COVID-19
6809/UBND-VXNV V/v thực hiện các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 khi tổ chức các hoạt động, sự kiện chính trị có tập trung đông người.
6815/UBND-VXNV Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ
2314/QĐ-UBND V/v Ban hành Đề án “Chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030”
2319/QĐ-UBND V/v Giải quyết khiếu nại của bà Võ Thị Minh (lần hai)
88/2021/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy định định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022
1
Show details for 14/12/202114/12/2021
10
Show details for 13/12/202113/12/2021
2
Show details for 12/12/202112/12/2021
2
Show details for 10/12/202110/12/2021
5
Show details for 09/12/202109/12/2021
4
Show details for 08/12/202108/12/2021
4
Show details for 07/12/202107/12/2021
7
Show details for 06/12/202106/12/2021
2
Show details for 05/12/202105/12/2021
3
Show details for 03/12/202103/12/2021
2
Show details for 02/12/202102/12/2021
1
Show details for 01/12/202101/12/2021
4
Show details for 30/11/202130/11/2021
4
Show details for 29/11/202129/11/2021
1
Show details for 28/11/202128/11/2021
7
Show details for 27/11/202127/11/2021
5
Show details for 24/11/202124/11/2021
8
Show details for 22/11/202122/11/2021
2
Show details for 20/11/202120/11/2021
3
Show details for 19/11/202119/11/2021


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng