Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
6
Show details for 03/07/202003/07/2020
5
Show details for 02/07/202002/07/2020
5
Hide details for 01/07/202001/07/2020
2304/VPUB-VXNV V.v triển khai thực hiện Kế hoạch số 498/KH-BGDĐT ngày 29/6/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2343/UBND-VXNV V/v thống nhất chủ trương khen thưởng thành tích xuất sắc tiêu biểu góp phần vào việc hoàn thành đưa công trình Trạm biến áp 220KV Ninh Phước và đầu nối vào vận hành vượt tiến độ.
201/BC-UBND V.v Báo cáo nhanh hàng tuần công tác phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh từ ngày 21/6 đến ngày 27/6/2020.
201/TB-VPUB V.v kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bình tại Hội nghị sơ kết công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.
19/2020/QĐ-UBND V/v bãi bỏ một số điều của Quyết định số 62/2012/QĐ-UBND ngày 22/10/2012 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tình Ninh Thuận và bãi bỏ Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 27/2/2014 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc sửa đổi bổ sung một số điều của quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 62/2012/QĐ-UBND ngày 22/10/2012 của UBND tỉnh Ninh Thuận.
18
Show details for 30/06/202030/06/2020
13
Show details for 29/06/202029/06/2020
9
Show details for 26/06/202026/06/2020
30
Show details for 25/06/202025/06/2020
5
Show details for 24/06/202024/06/2020
10
Show details for 23/06/202023/06/2020
2
Show details for 22/06/202022/06/2020
3
Show details for 18/06/202018/06/2020
10
Show details for 17/06/202017/06/2020
8
Show details for 16/06/202016/06/2020
2
Show details for 15/06/202015/06/2020
15
Show details for 12/06/202012/06/2020
21
Show details for 11/06/202011/06/2020
15
Show details for 10/06/202010/06/2020
11
Show details for 09/06/202009/06/2020
12
Show details for 08/06/202008/06/2020
1
Show details for 06/06/202006/06/2020
6
Show details for 05/06/202005/06/2020
5
Show details for 04/06/202004/06/2020
15
Show details for 03/06/202003/06/2020
9
Show details for 02/06/202002/06/2020
2
Show details for 01/06/202001/06/2020


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng