Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
6
Show details for 03/07/202003/07/2020
5
Hide details for 02/07/202002/07/2020
2347/UBND-VXNV V/v điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn huyện Bác Ái năm 2020.
1042/QĐ-UBND V/v giải quyết chế độ bảo hiểm y tế đối với đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của TTg.
1043/QĐ-UBND V/v thành lập Ban Tổ chức địa phương vòng Bảng III Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng toàn quốc năm 2020 tại Ninh Thuận.
2349/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Thông báo số 219/TB-VPCP ngày 30/6/2020 của Văn phòng Chính phủ.
1044/QĐ-UBND V/v ban hành Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2020-2025.
5
Show details for 01/07/202001/07/2020
18
Show details for 30/06/202030/06/2020
13
Show details for 29/06/202029/06/2020
9
Show details for 26/06/202026/06/2020
30
Show details for 25/06/202025/06/2020
5
Show details for 24/06/202024/06/2020
10
Show details for 23/06/202023/06/2020
2
Show details for 22/06/202022/06/2020
3
Show details for 18/06/202018/06/2020
10
Show details for 17/06/202017/06/2020
8
Show details for 16/06/202016/06/2020
2
Show details for 15/06/202015/06/2020
15
Show details for 12/06/202012/06/2020
21
Show details for 11/06/202011/06/2020
15
Show details for 10/06/202010/06/2020
11
Show details for 09/06/202009/06/2020
12
Show details for 08/06/202008/06/2020
1
Show details for 06/06/202006/06/2020
6
Show details for 05/06/202005/06/2020
5
Show details for 04/06/202004/06/2020
15
Show details for 03/06/202003/06/2020
9
Show details for 02/06/202002/06/2020
2
Show details for 01/06/202001/06/2020


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng