Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
1
Show details for 18/12/202118/12/2021
9
Hide details for 17/12/202117/12/2021
837/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy trình vận hành Hồ chứa nước Sông Trâu
6862/CĐ-UBND V/v Công điện khẩn của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận vềviệc chủ động ứng phó với cơn bão RAI trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
839/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy trình vận hành Hồ chứa nước Sông Sắt
840/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy trình vận hành Hồ chứa nước Ông Kinh
6878/UBND-VXNV V/v Tham mưu đảm bảo PCD nhân dịp lễ Giáng sinh 2021
843/QĐ-UBND V/v Ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 11/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 - 2025
6886/UBND-VXNV V/v triển khai TB 372 và TB 374 của Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch
6887/UBND-KTTH V/v tăng cường triển khai Chỉ thị số 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
845/QĐ-UBND V/v Phê duyệt yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm đối với dự án chợ Phương Hải tại xã Phương Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận
6
Show details for 16/12/202116/12/2021
6
Show details for 15/12/202115/12/2021
1
Show details for 14/12/202114/12/2021
10
Show details for 13/12/202113/12/2021
2
Show details for 12/12/202112/12/2021
2
Show details for 10/12/202110/12/2021
5
Show details for 09/12/202109/12/2021
4
Show details for 08/12/202108/12/2021
4
Show details for 07/12/202107/12/2021
7
Show details for 06/12/202106/12/2021
2
Show details for 05/12/202105/12/2021
3
Show details for 03/12/202103/12/2021
2
Show details for 02/12/202102/12/2021
1
Show details for 01/12/202101/12/2021
4
Show details for 30/11/202130/11/2021
4
Show details for 29/11/202129/11/2021
1
Show details for 28/11/202128/11/2021
7
Show details for 27/11/202127/11/2021
5
Show details for 24/11/202124/11/2021


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng