Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
2
Show details for 23/09/202023/09/2020
6
Hide details for 22/09/202022/09/2020
39/2020/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3394/KH-UBND V/v triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường trên địa bàn tỉnh đợt 5.
3552/VPUB-VXNV V/v triển khai thực hiện Thông tư số 29/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3393/UBND-KTTH V/v tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện các dự án Nạo vét, tận thu khối lượng vật liệu lòng hồ chứa nước bị bồi lắng để tích nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất của nhân dân trên địa bàn tỉnh.
290/BC-UBND V/v báo cáo nhanh công tác phòng, chống dịch bệnh do Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận từ ngày 14/9/2020 đến ngày 15/9/2020
3400/KH-UBND Tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết 42 và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
1
Show details for 21/09/202021/09/2020
1
Show details for 18/09/202018/09/2020
5
Show details for 17/09/202017/09/2020
4
Show details for 16/09/202016/09/2020
8
Show details for 15/09/202015/09/2020
14
Show details for 14/09/202014/09/2020
21
Show details for 11/09/202011/09/2020
9
Show details for 10/09/202010/09/2020
7
Show details for 09/09/202009/09/2020
5
Show details for 08/09/202008/09/2020
19
Show details for 07/09/202007/09/2020
10
Show details for 04/09/202004/09/2020
8
Show details for 03/09/202003/09/2020
16
Show details for 01/09/202001/09/2020
6
Show details for 31/08/202031/08/2020
11
Show details for 28/08/202028/08/2020
6
Show details for 27/08/202027/08/2020
8
Show details for 26/08/202026/08/2020
14
Show details for 25/08/202025/08/2020
6
Show details for 24/08/202024/08/2020
6
Show details for 21/08/202021/08/2020
5
Show details for 20/08/202020/08/2020


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng