Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
7
Hide details for 03/09/201903/09/2019
3735/UBND-KTTH V.v tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh.
1406/QĐ-UBND V/v Quyết định chủ trương đầu tư dự án sản xuất dưa lưới, dưa lê Dannygreen nông nghiệp công nghệ cao.
3732/KH-UBND Vv. triển khai thực hiện Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2019-2025.
1404/QĐ-UBND V/v phê duyệt Kế hoạch triển khai Chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2019.
1409/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh Ninh Thuận.
1407/QĐ-UBND V/v phê duyệt quyết toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Khu kinh tế muối công nghiệp và xuất khẩu Quán Thẻ, xã Phước Minh, Thuận Nam tỉnh Ninh Thuận.
1410/QĐ-UBND V/v ban hành Quy trình nội bộ giải quyết từng thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ, tỉnh Ninh Thuận.
1
Show details for 30/08/201930/08/2019
6
Show details for 29/08/201929/08/2019
7
Show details for 28/08/201928/08/2019
3
Show details for 27/08/201927/08/2019
2
Show details for 26/08/201926/08/2019
6
Show details for 23/08/201923/08/2019
5
Show details for 22/08/201922/08/2019
7
Show details for 21/08/201921/08/2019
3
Show details for 20/08/201920/08/2019
13
Show details for 19/08/201919/08/2019
1
Show details for 17/08/201917/08/2019
24
Show details for 16/08/201916/08/2019
5
Show details for 15/08/201915/08/2019
2
Show details for 14/08/201914/08/2019
13
Show details for 13/08/201913/08/2019
6
Show details for 12/08/201912/08/2019
12
Show details for 09/08/201909/08/2019
17
Show details for 08/08/201908/08/2019
1
Show details for 07/08/201907/08/2019
5
Show details for 06/08/201906/08/2019
10
Show details for 05/08/201905/08/2019
11
Show details for 02/08/201902/08/2019


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng