Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
4
Hide details for 03/12/202003/12/2020
328/TB-VPUB HỎA TỐC_V.v kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Nam tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19.
379/QĐ-UBND V/v phê duyệt Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo về biển tỉnh Ninh Thuận
380/BC-UBND (Thay thế Báo cáo 366, gửi lại)_V.v Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020 phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.
4316/KH-UBND V/v tăng cường quàn lý, tái sử dụng tái chế xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
6
Show details for 02/12/202002/12/2020
5
Show details for 01/12/202001/12/2020
6
Show details for 30/11/202030/11/2020
2
Show details for 29/11/202029/11/2020
13
Show details for 27/11/202027/11/2020
2
Show details for 26/11/202026/11/2020
4
Show details for 25/11/202025/11/2020
1
Show details for 24/11/202024/11/2020
5
Show details for 23/11/202023/11/2020
8
Show details for 18/11/202018/11/2020
2
Show details for 17/11/202017/11/2020
4
Show details for 16/11/202016/11/2020
5
Show details for 13/11/202013/11/2020
2
Show details for 12/11/202012/11/2020
4
Show details for 11/11/202011/11/2020
6
Show details for 10/11/202010/11/2020
6
Show details for 09/11/202009/11/2020
1
Show details for 06/11/202006/11/2020
4
Show details for 05/11/202005/11/2020
7
Show details for 04/11/202004/11/2020
1
Show details for 03/11/202003/11/2020
6
Show details for 02/11/202002/11/2020
17
Show details for 30/10/202030/10/2020
5
Show details for 29/10/202029/10/2020
2
Show details for 28/10/202028/10/2020


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng