Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
10
Hide details for 22/04/202222/04/2022
52/TB-UBND Về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022) và Ngày quốc tế lao động (01/5)
1682/KH-UBND V/v Thực hiện Đề án “Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc” năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
459/QĐ-UBND V/v Phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận
1683/UBND-VXNV V/v tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư (khóa XI)
1689/KH-UBND V/v Thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2022
1693/UBND-VXNV V/v sản xuất Chương trình “S Việt Nam - Ninh Thuận 2022”
1698/UBND-VXNV V/v tham mưu xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước trung hạn và hàng năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030
465/QĐ-UBND V/v Quyết định phê duyệt Phương án khảo sát và Mẫu phiếu khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm học 2021-2022.
1705/UBND-TCDNC V/v triển khai thực hiện Công văn số 2530/VPCP-NC ngày 21/4/2022 của Văn phòng Chính phủ
470/QĐ-UBND Về việc thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Mỏ lộ thiên khai thác cát xây dựng sông Gia tại xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước và xã Phước Ninh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận của Công ty TNHH Khoáng sản Mai Nguyên
3
Hide details for 21/04/202221/04/2022
1667/UBND-KTTH V/v triển khai thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2022
1671/UBND-KTTH V/v triển khai Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và 3 tháng năm 2022
1678/UBND-KTTH V/v Triển khai Công điện hỏa tốc số 364/CĐ-TTg ngày 20/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ
13
Hide details for 20/04/202220/04/2022
17/2022/QĐ-UBND V/v Bãi bỏ quyết định số 38-2015-qd-ubnd ngay 03-7-2015 cua UBND tỉnhQ uy định tiêu chí lựa chọn dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
1624/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Quyết định số 251/QĐ-BNV ngày 29/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022
1629/UBND-KTTH V/v triển khai thực hiện Thông báo kết quả của Thường trực Tỉnh ủy tại các buổi làm việc với Ban Thường vụ các huyện ủy, Thành ủy
1630/UBND-VXNV V/v tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, chế biến các sản phẩm Halal.
1645/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Thông báo số 114/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ
1654/UBND-VXNV V/v tăng cường quản lý hoạt động bảo quản, tu bổ phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh
448/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Người có công, việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận.
255/QĐ-UBND V/v Quyết định thành lập Hội đồng Lựa chọn sách giáo khoa sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm học 2022-2023.
1664/KH-UBND V/v Tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ đủ 5 tuổi đến dưới 12 tuổitrên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2022
1663/CTR-UBND V/v Triển khai Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1660/KH-UBND V/v Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hòa lưới 471 MW và khởi công 699 MW các dự án năng lượng tái tạo
19/2022/QĐ-UBND V/v Quy định mức chi phí chi trả cho tổ chức dịch vụ chi trả trợ cấp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
18/2022/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
6
Show details for 19/04/202219/04/2022


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng