Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
7
Hide details for 25/09/202025/09/2020
3622/VPUB-TCDNC kiểm tra và tham mưu UBND tỉnh xử lý đối với việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện khu dân cư phía Bắc đường Nguyễn Văn Cừ, phường Văn Hải, thành phố PR-TC.
3628/VPUB-VXNV V/v cử cán bộ tham gia Khóa bồi dưỡng “Kỹ năng biên-phiên dịch tiếng Anh”.
3097/SKHĐT-ĐKKD V/v báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2016-2020 đến nay.
3096/SKHĐT-EDO V/v phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2021 của tỉnh.
3637/VPUB-KTTH V/v góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng nước sạch.
3635/VPUB-VXNV V/v phối hợp tham mưu đề xuất thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT công lập từ hạng III lên hạng II.
3465/UBND-VXNV V/v chủ trương tham dự kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia lần 11 năm 2020
2
Show details for 24/09/202024/09/2020
2
Show details for 23/09/202023/09/2020
6
Show details for 22/09/202022/09/2020
1
Show details for 21/09/202021/09/2020
1
Show details for 18/09/202018/09/2020
5
Show details for 17/09/202017/09/2020
4
Show details for 16/09/202016/09/2020
8
Show details for 15/09/202015/09/2020
14
Show details for 14/09/202014/09/2020
21
Show details for 11/09/202011/09/2020
9
Show details for 10/09/202010/09/2020
7
Show details for 09/09/202009/09/2020
5
Show details for 08/09/202008/09/2020
19
Show details for 07/09/202007/09/2020
10
Show details for 04/09/202004/09/2020
8
Show details for 03/09/202003/09/2020
16
Show details for 01/09/202001/09/2020
6
Show details for 31/08/202031/08/2020
11
Show details for 28/08/202028/08/2020
6
Show details for 27/08/202027/08/2020
8
Show details for 26/08/202026/08/2020
14
Show details for 25/08/202025/08/2020


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng