Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
8
Hide details for 08/07/202008/07/2020
2402/UBND-KTTH V.v tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa.
1078/QĐ-UBND V.v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đấu nối, mở rộng đường ống cấp nước Vạn Phước đến khu dân cư mới Phú Nhuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.
21/2020/QĐ-UBND V/v bãi bỏ Quyết định số 1417/2010/QĐ-UBND ngày 25/8/2010 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án phát triển tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020.
2382/VPUB-VXNV V.v tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 75/2020/NĐ-CP ngày 01/7/2020 của Chính phủ.
2389/VPUB-TCDNC V.v triển khai thực hiện Nghị định số 73/2020/NĐ-CP của Chính phủ tại địa phương.
2384/VPUB-TCDNC V.v triển khai thực hiện Nghị định số 72/2020/NĐ-CP của Chính phủ tại địa phương.
2421/KH-UBND V.v triển khai thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận chính trị.
1099/QĐ-UBND V/v phê duyệt danh sách lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm đợt 3 đủ điều kiện nhận hỗ trợ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố PRTC.
16
Show details for 07/07/202007/07/2020
3
Show details for 06/07/202006/07/2020
6
Show details for 03/07/202003/07/2020
5
Show details for 02/07/202002/07/2020
5
Show details for 01/07/202001/07/2020
18
Show details for 30/06/202030/06/2020
13
Show details for 29/06/202029/06/2020
9
Show details for 26/06/202026/06/2020
30
Show details for 25/06/202025/06/2020
5
Show details for 24/06/202024/06/2020
10
Show details for 23/06/202023/06/2020
2
Show details for 22/06/202022/06/2020
3
Show details for 18/06/202018/06/2020
10
Show details for 17/06/202017/06/2020
8
Show details for 16/06/202016/06/2020
2
Show details for 15/06/202015/06/2020
15
Show details for 12/06/202012/06/2020
21
Show details for 11/06/202011/06/2020
15
Show details for 10/06/202010/06/2020
11
Show details for 09/06/202009/06/2020
12
Show details for 08/06/202008/06/2020


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng