Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
13
Hide details for 20/04/202220/04/2022
17/2022/QĐ-UBND V/v Bãi bỏ quyết định số 38-2015-qd-ubnd ngay 03-7-2015 cua UBND tỉnhQ uy định tiêu chí lựa chọn dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
1624/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Quyết định số 251/QĐ-BNV ngày 29/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022
1629/UBND-KTTH V/v triển khai thực hiện Thông báo kết quả của Thường trực Tỉnh ủy tại các buổi làm việc với Ban Thường vụ các huyện ủy, Thành ủy
1630/UBND-VXNV V/v tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, chế biến các sản phẩm Halal.
1645/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Thông báo số 114/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ
1654/UBND-VXNV V/v tăng cường quản lý hoạt động bảo quản, tu bổ phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh
448/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Người có công, việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận.
255/QĐ-UBND V/v Quyết định thành lập Hội đồng Lựa chọn sách giáo khoa sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm học 2022-2023.
1664/KH-UBND V/v Tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ đủ 5 tuổi đến dưới 12 tuổitrên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2022
1663/CTR-UBND V/v Triển khai Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1660/KH-UBND V/v Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hòa lưới 471 MW và khởi công 699 MW các dự án năng lượng tái tạo
19/2022/QĐ-UBND V/v Quy định mức chi phí chi trả cho tổ chức dịch vụ chi trả trợ cấp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
18/2022/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
6
Hide details for 19/04/202219/04/2022
15/2022/QĐ-UBND V/v Bãi bỏ Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2015 và Quyết định số 101/2016/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh
1606/UBND-KTTH V/v triển khai thực hiện Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ.
1608/KH-UBND V/v Triển khai hỗ trợ Doanh nghiệp đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
16/2022/QĐ-UBND V/v Bãi bỏ Quyết định số 97/2014/QĐ-UBND ngày 09/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quy định về việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1614/UBND-KTTH V/v ban hành “Hướng dẫn tạm thời về quản lý chất thải đối với các trường hợp người nhiễm COVID-19 đang thực hiện cách ly tại nhà trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận”
1618/UBND-KTTH V/v tập trung chỉ đạo, tăng tốc trong việc tham mưu, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của tỉnh
2
Hide details for 18/04/202218/04/2022
433/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 14/4/2022
14/2022/QĐ-UBND V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận
1
Hide details for 17/04/202217/04/2022
1574/KH-UBND V/v Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống dịch Covid-19
2
Hide details for 11/04/202211/04/2022
406/QĐ-UBND V/v Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án nạo vét và tận thu đất lòng hồ Sông Biêu, xã Phước Hà, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Dịch vụ Thuận Hải PR
1501/UBND-VXNV V/v Cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến theo NQ 11
1
Show details for 10/04/202210/04/2022


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng