Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
4
Hide details for 30/09/202030/09/2020
3678/VPUB-KTTH V.v tham mưu bố trí kinh phí thực hiện công tác điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 cảng tổng hợp Cà Ná.
3682/VPUB-TCDNC V.v tham mưu văn bản gửi Bộ Tài chính xin ý kiến về việc bồi thường, hỗ trợ công trình, nhà ở, vật kiến trúc tại Nhà máy Thông Thuận Seafood 1 của Công ty TNHH Thông Thuận.
3504/UBND-VXNV V/v tổ chức chương trình biểu diễn nghẹ thuật bảo tồn di sản văn hóa dân gian dân tộc CHăm và Raglai.
3503/UBND-TCDNC V/v thực hiện các nội dung còn lại theo Kết luận Thanh tra số 1320/KL-UBND và Kết luận số 1044/KL-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh.
5
Show details for 29/09/202029/09/2020
3
Show details for 28/09/202028/09/2020
7
Show details for 25/09/202025/09/2020
2
Show details for 24/09/202024/09/2020
2
Show details for 23/09/202023/09/2020
6
Show details for 22/09/202022/09/2020
1
Show details for 21/09/202021/09/2020
1
Show details for 18/09/202018/09/2020
5
Show details for 17/09/202017/09/2020
4
Show details for 16/09/202016/09/2020
8
Show details for 15/09/202015/09/2020
14
Show details for 14/09/202014/09/2020
21
Show details for 11/09/202011/09/2020
9
Show details for 10/09/202010/09/2020
7
Show details for 09/09/202009/09/2020
5
Show details for 08/09/202008/09/2020
19
Show details for 07/09/202007/09/2020
10
Show details for 04/09/202004/09/2020
8
Show details for 03/09/202003/09/2020
16
Show details for 01/09/202001/09/2020
6
Show details for 31/08/202031/08/2020
11
Show details for 28/08/202028/08/2020
6
Show details for 27/08/202027/08/2020
8
Show details for 26/08/202026/08/2020
14
Show details for 25/08/202025/08/2020


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng