Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
5
Hide details for 23/12/202123/12/2021
6972/UBND-VXNV V/v Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 nhân dịp Giáng sinh năm 2021
6973/UBND-VXNV V/v tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 21/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ.
875/QĐ-UBND Về việc Ban hành Quy trình vận hành Hồ chứa nước Ma Trai
2387/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế về phí, lệ phí lĩnh vực Thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
6980/UBND-VXNV V/v tham mưu triển khai các văn bản của Bộ Y tế
4
Show details for 22/12/202122/12/2021
11
Show details for 21/12/202121/12/2021
5
Show details for 20/12/202120/12/2021
1
Show details for 19/12/202119/12/2021
1
Show details for 18/12/202118/12/2021
9
Show details for 17/12/202117/12/2021
6
Show details for 16/12/202116/12/2021
6
Show details for 15/12/202115/12/2021
1
Show details for 14/12/202114/12/2021
10
Show details for 13/12/202113/12/2021
2
Show details for 12/12/202112/12/2021
2
Show details for 10/12/202110/12/2021
5
Show details for 09/12/202109/12/2021
4
Show details for 08/12/202108/12/2021
4
Show details for 07/12/202107/12/2021
7
Show details for 06/12/202106/12/2021
2
Show details for 05/12/202105/12/2021
3
Show details for 03/12/202103/12/2021
2
Show details for 02/12/202102/12/2021
1
Show details for 01/12/202101/12/2021
4
Show details for 30/11/202130/11/2021
4
Show details for 29/11/202129/11/2021
1
Show details for 28/11/202128/11/2021
7
Show details for 27/11/202127/11/2021


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng