Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
3
Hide details for 13/07/202013/07/2020
2447/UBND-VXNV V.v thống nhất chủ trương khen thưởng thành tích xuất sắc trong Hội nghị Tổng kết thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2012 - 2020.
2481/VPUB-VXNV V.v tham mưu, triển khai Quyết định số 971/QĐ-TTg ngày 07/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
2442/UBND-KTTH v.v triển khai công điện số 5452/CĐ-VPCP ngày 06/7/2020 của Văn phòng Chính phủ.
4
Show details for 10/07/202010/07/2020
9
Show details for 09/07/202009/07/2020
8
Show details for 08/07/202008/07/2020
16
Show details for 07/07/202007/07/2020
3
Show details for 06/07/202006/07/2020
6
Show details for 03/07/202003/07/2020
5
Show details for 02/07/202002/07/2020
5
Show details for 01/07/202001/07/2020
18
Show details for 30/06/202030/06/2020
13
Show details for 29/06/202029/06/2020
9
Show details for 26/06/202026/06/2020
30
Show details for 25/06/202025/06/2020
5
Show details for 24/06/202024/06/2020
10
Show details for 23/06/202023/06/2020
2
Show details for 22/06/202022/06/2020
3
Show details for 18/06/202018/06/2020
10
Show details for 17/06/202017/06/2020
8
Show details for 16/06/202016/06/2020
2
Show details for 15/06/202015/06/2020
15
Show details for 12/06/202012/06/2020
21
Show details for 11/06/202011/06/2020
15
Show details for 10/06/202010/06/2020
11
Show details for 09/06/202009/06/2020
12
Show details for 08/06/202008/06/2020
1
Show details for 06/06/202006/06/2020
6
Show details for 05/06/202005/06/2020


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng