Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
5
Hide details for 01/10/202001/10/2020
3691/VPUB-VXNV V.v triển khai Nghị định số 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
1709/QĐ-UBND V/v phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch UBND huyện Thuận Bắc nhiệm kỳ 2016-2021 (Phạm Trọng Hùng).
287/QĐ-UBND V/v Ban hành Đề án thiết lập mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II tại cơ quan, nhà nước các cấp tỉnh Ninh Thuận.
3522/UBND-KTTH V/v tham mưu nội dung trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy quý IV năm 2020.
55/QĐ-VPUB Về việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
4
Show details for 30/09/202030/09/2020
5
Show details for 29/09/202029/09/2020
3
Show details for 28/09/202028/09/2020
7
Show details for 25/09/202025/09/2020
2
Show details for 24/09/202024/09/2020
2
Show details for 23/09/202023/09/2020
6
Show details for 22/09/202022/09/2020
1
Show details for 21/09/202021/09/2020
1
Show details for 18/09/202018/09/2020
5
Show details for 17/09/202017/09/2020
4
Show details for 16/09/202016/09/2020
8
Show details for 15/09/202015/09/2020
14
Show details for 14/09/202014/09/2020
21
Show details for 11/09/202011/09/2020
9
Show details for 10/09/202010/09/2020
7
Show details for 09/09/202009/09/2020
5
Show details for 08/09/202008/09/2020
19
Show details for 07/09/202007/09/2020
10
Show details for 04/09/202004/09/2020
8
Show details for 03/09/202003/09/2020
16
Show details for 01/09/202001/09/2020
6
Show details for 31/08/202031/08/2020
11
Show details for 28/08/202028/08/2020
6
Show details for 27/08/202027/08/2020


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng