Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
3
Show details for 21/03/202421/03/2024
6
Show details for 20/03/202420/03/2024
3
Show details for 19/03/202419/03/2024
5
Show details for 18/03/202418/03/2024
3
Show details for 15/03/202415/03/2024
4
Show details for 14/03/202414/03/2024
5
Show details for 13/03/202413/03/2024
1
Show details for 11/03/202411/03/2024
5
Show details for 07/03/202407/03/2024
1
Show details for 06/03/202406/03/2024
1
Show details for 05/03/202405/03/2024
3
Show details for 04/03/202404/03/2024
4
Show details for 03/03/202403/03/2024
1
Show details for 02/03/202402/03/2024
2
Show details for 01/03/202401/03/2024
3
Show details for 28/02/202428/02/2024
1
Show details for 27/02/202427/02/2024
1
Show details for 26/02/202426/02/2024
1
Show details for 22/02/202422/02/2024
7
Hide details for 21/02/202421/02/2024
183/QĐ-UBND V/v Công nhận xã Phương Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023
184/QĐ-UBND V/v Công nhận xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023
722/UBND-KTTH V/v triển khai thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2024.
105/QĐ-UBND V/v Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Kế hoạch ưu tiên hỗ trợ sản phẩm nông lâm thuỷ sản nhằm thúc đẩy xuất khẩu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 719/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh
706/KH-UBND V/v Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm - OCOP tỉnh Ninh Thuận năm 2024
187/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận
109/QĐ-UBND V/v QĐ phê duyệt Đề án “Phát triển kinh tế đô thị, trọng tâm là xây dựng Phan Rang –Tháp Chàm thành thành phố thông minh, tạo động lực phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”
1
Show details for 20/02/202420/02/2024
3
Show details for 19/02/202419/02/2024
1
Show details for 17/02/202417/02/2024


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng