Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
1
Hide details for 11/06/202411/06/2024
2590/KH-UBND V/v Tổng kết Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 – 2024
1
Hide details for 10/06/202410/06/2024
2553/CTR-UBND V/v CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 6 NĂM 2024 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
1
Hide details for 09/06/202409/06/2024
2534/KH-UBND V/v Tổ chức Hội thảo đánh giá và phân tích các nội dung tác động đến Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2023
6
Hide details for 07/06/202407/06/2024
44/2024/QĐ-UBND V/v QĐ Bãi bỏ Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2017 của UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, chức danh Trưởng, Phó các phòng và tương đương các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Xây dựng; Trưởng, Phó phòng Phòng Quản lý đô thị và Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
45/2024/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy chế quản lý các công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
2518/KH-UBND V/v Triển khai Chương trình hành động số 239-CTr/TU ngày 09/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới
2520/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới
134/BC-UBND V/v Tình hình kinh tế-xã hội tháng 5 năm 2024 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2024
339/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy định tiêu chí, chỉ tiêu đạt chuẩn và phương pháp đánh giá đạt chuẩn đối với các tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 phân cấp cho Ủy ban nhân dân tỉnh quy định
2
Hide details for 06/06/202406/06/2024
656/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại công tác dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và chính quyền địa phương các cấp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
2507/KH-UBND V/v Ký kết hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận và Trường Cán bộ quản lý giáo dục thành phố Hồ Chí Minh
3
Hide details for 05/06/202405/06/2024
43/2024/QĐ-UBND V/v Bãi bỏ các Quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
2482/UBND-TCD V/v thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả, thực chất các chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
50/2024/QĐ-UBND V/v Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật các nghề đào tạo trình độ sơ cấp cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
2
Hide details for 04/06/202404/06/2024
2463/UBND-PVHCC V/v chuyển đổi, sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính
2470/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Công điện số 51/CĐ-TTg ngày 21/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ
1
Hide details for 01/06/202401/06/2024
23/VPUB-LCT V/v LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 23/2024 (Từ ngày 03/6 đến ngày 07/6/2024)
7
Hide details for 31/05/202431/05/2024
2399/UBND-VXNV V/v Tăng cường triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số
2393/UBND-TCD V/v tiếp tục tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh
2388/KH-UBND V/v Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024)
629/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng