Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
1
Hide details for 01/11/202301/11/2023
288/BC-UBND V/v Tổng kết Hoạt động hè năm 2023
1
Hide details for 31/10/202331/10/2023
4562/KH-UBND V/v Tổ chức Chương trình kết nối, xúc tiến đầu tư vào tỉnh Ninh Thuận tại các tỉnh, thành phía Nam năm 2023
1
Hide details for 27/10/202327/10/2023
4494/KH-UBND (HỎA TỐC) Tổ chức Ngày Văn hóa, Du lịch Ninh Thuận tại Cần Thơ năm 2023
1
Hide details for 25/10/202325/10/2023
4440/KH-UBND V.v Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa,ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023.
1
Hide details for 22/10/202322/10/2023
72/2023/QĐ-UBND V/v QD ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1
Hide details for 18/10/202318/10/2023
75/2023/QĐ-UBND V/v Quy định mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với từng loại vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1
Hide details for 12/10/202312/10/2023
1363/QĐ-UBND V/v Giải quyết khiếu nại của ông Dương Tấn Đức (lần hai)
1
Hide details for 11/10/202311/10/2023
1357/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố
2
Hide details for 10/10/202310/10/2023
1341/QĐ-UBND Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực giá công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận
1344/QĐ-UBND Giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Kim Hương (lần hai)
1
Hide details for 09/10/202309/10/2023
4197/KH-UBND V/v Mở đợt cao điểm tuyên truyền, vận động Nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo
2
Hide details for 06/10/202306/10/2023
4180/CTR-UBND V/v CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2023 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
81/GM-HĐND tổ chức phiên họp liên tịch để thống nhất thời gian, nội dung chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
1
Hide details for 05/10/202305/10/2023
4165/UBND-VXNV V/v tổ chức các hoạt động chào mừng lễ hội Katê năm 2023
1
Hide details for 02/10/202302/10/2023
77/BC-VPUB V/v Kết quả xếp loại, đánh giá chất lượng giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh tháng 9/2023
4
Hide details for 29/09/202329/09/2023
4070/KH-UBND V/v Kế hoạch thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2023.


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng