Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
3
Hide details for 05/09/202205/09/2022
3832/KH-UBND V/v Kế hoạch sản xuất nông nghiệp và chuyển đổi cây trồng vụ Mùa năm 2022
3837/KH-UBND V/v Ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1230/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 01/9/2022
3
Hide details for 04/09/202204/09/2022
3825/UBND-VXNV V/v thực hiện Công điện số 755/CĐ-TTg ngày 25/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19
3827/UBND-VXNV V/v tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tăng cường công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em
51/2022/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch Ninh Thuận giai đoạn 2022 - 2025
1
Hide details for 03/09/202203/09/2022
3819/UBND-KTTH V/v tăng cường công tác quản lý, xử lý tài sản hình thành thông qua việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước
2
Hide details for 02/09/202202/09/2022
3806/KH-UBND V/v Hợp tác giữa tỉnh Ninh Thuận và Ấn Độ trong thời gian tới
3816/KH-UBND V/v Kế hoạch Ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
4
Hide details for 31/08/202231/08/2022
477/QĐ-UBND Về việc phê duyệt bộ thiết kế mẫu, thiết kế điển hình đối với các dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3801/KH-UBND V.v Triển khai can thiệp phòng chống Suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
229/BC-UBND V/v Kết quả triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội và Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ
3798/CTR-UBND V/v CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2022 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
3
Hide details for 30/08/202230/08/2022
12/CT-UBND V/v Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
3773/UBND-VXNV V/v triển khai cho vay theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ
1206/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận
2
Hide details for 27/08/202227/08/2022
45/2022/QĐ-UBND V/v Quy định chính sách trợ cấp thôi việc đối với cán bộ cấp xã và hỗ trợ đối với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý luân chuyển công tác trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3752/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Công văn số 2160/BTĐKT-V.II ngày 11/8/2022 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương
7
Hide details for 26/08/202226/08/2022
3725/KH-UBND V.v Tổ chức Lễ trao tặng khen thưởng cấp Nhà nước và Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Ninh Thuận”
3737/KH-UBND V.v Thăm, tặng quà cho thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu năm 2022
35/VPUB-LCT V/v LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 35/2022 (Từ ngày 29/8 đến ngày 02/9/2022)
3745/KH-UBND V/v Kế hoạch triển khai Đề án “Phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng