Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
19
Hide details for 15/07/202015/07/2020
2517/VPUB-VXNV V/v báo cáo kết quả triển khai Chương trình hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình đến năm 2020.
2518/VPUB-KTTH V/v chuẩn bị nội dung và các công việc có liên quan để tỉnh tham gia Diễn đàn và các hoạt động trong chương trình Diễn đàn Kinh tế hợp tác và hợp tác xã năm 2020.
2522/VPUB-TCDNC V/v tham mưu triển khai thực hiện các văn bản của Thủ tướng Chính phủ.
2543/VPUB-TCDNC HỎA TỐC. chuẩn bị hồ sơ và bài phát biểu cho Lãnh đạo UBND tỉnh tham dự Hội thảo của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội
2541/VPUB-KTTH V/v có ý kiến đới với dự án trang trại Sun and wind tại xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn
2488/UBND-KTTH V/v báo cáo bổ sung làm rõ các nội dung liên quan đề nghị thực hiện đầu tư trực tiếp các dự án khu dân cư trong phạm vi các dự án đang kêu gọi đầu tư khu đô thị mới
2485/UBND-KTTH V/v triển khai nhân rộng thiết bị máy rửa tay sát khuẩn tự động
2528/VPUB-KTTH V/v báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài 06 tháng năm 2020
2526/VPUB-KTTH V/v tham mưu chủ trương xây dựng, sửa chữa các đập dâng nhỏ để trữ nước phục vụ sản xuất nông nghiệp tại thôn Tà Nôi xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn
2531/VPUB-KTTH V/v cập nhật thông tin của Bộ Tài chính, tham mưu báo cáo xử lý tài sản thuộc dự án quản lý thiên tai cho Bộ NNPTNT
2502/UBND-TCDNC V/v triển khai thực hiện Thông tư số 04/2020/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp trên địa bàn tỉnh
2530/UBND-KTTH V/v tăng cường kiểm soát vận chuyển lợn, sản phẩm lợ trên địa bàn tỉnh
2496/UBND-KTTH V/v triển khai các công việc theo yêu cầu của Bộ Xây dựng tại công văn số 2937/BXD-QLN ngày 18/6/2020
2496/UBND-KTTH V/v triển khai các công việc theo yêu cầu của Bộ Xây dựng tại công văn số 2937/BXD-QLN ngày 18/6/2020
1162/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
1145/QĐ-UBND V/v thành lập Ban Tổ chức Hội thi Sáng tại kỹ thuật tỉnh Ninh Thuận lần thứ VI 2020-2021.
1148/QĐ-UBND V/v điều chỉnh tên Chủ dự án tại Quyết định số 633/QĐ-UBND ngày 04/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy điện mặt trời tại xã Phước Minh huyện Thuận Nam kết hợp với đầu tư Trạm biến áp 500kV Thuận Nam và các đường dây 500kV, 220kV đấu nối vào hệ thống điện quốc gia.
1157/QĐ-UBND V/v phân công nhiệm vụ cho các ủy viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Thuận.
1158/QĐ-UBND V/v phê duyệt dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư để lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Di dời hệ thống mạng Trung tâm hạ tầng mạng miền Nam phục vụ giải phóng mặt bằng thi công dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn qua Quốc lộ 27 thuộc dự án xây dựng một số tuyến đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.
22
Show details for 14/07/202014/07/2020
3
Show details for 13/07/202013/07/2020
4
Show details for 10/07/202010/07/2020
9
Show details for 09/07/202009/07/2020
8
Show details for 08/07/202008/07/2020
16
Show details for 07/07/202007/07/2020
3
Show details for 06/07/202006/07/2020
6
Show details for 03/07/202003/07/2020
5
Show details for 02/07/202002/07/2020
5
Show details for 01/07/202001/07/2020


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng