Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
1
Show details for 23/11/202223/11/2022
14
Show details for 22/11/202222/11/2022
7
Show details for 21/11/202221/11/2022
1
Show details for 19/11/202219/11/2022
3
Show details for 18/11/202218/11/2022
2
Show details for 17/11/202217/11/2022
2
Show details for 16/11/202216/11/2022
3
Show details for 15/11/202215/11/2022
1
Show details for 14/11/202214/11/2022
2
Show details for 11/11/202211/11/2022
3
Show details for 10/11/202210/11/2022
9
Show details for 09/11/202209/11/2022
2
Show details for 08/11/202208/11/2022
6
Show details for 07/11/202207/11/2022
1
Show details for 04/11/202204/11/2022
3
Show details for 03/11/202203/11/2022
3
Show details for 02/11/202202/11/2022
9
Hide details for 01/11/202201/11/2022
4742/KH-UBND V/v Tổ chức Giải vô địch Yoga quốc gia lần thứ IV năm 2022 tại Ninh Thuận
1509/QĐ-UBND Về việc giải quyết chế độ mai táng phí đối với đối tượng theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
4743/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 595/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã
59/2022/QĐ-UBND V/v Bãi bỏ Quyết định số 319/2008/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trung tâm Huấn luyện Thể dục thể thao thành Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận
289/BC-UBND V/v Tình hình kinh tế-xã hội tháng 10 năm 2022, một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2022
4759/KH-UBND V/v Phối hợp tổng kết Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa tỉnh Ninh Thuận và thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2014-2021, định hướng hợp tác đến năm 2025 và những năm tiếp theo
4756/KH-UBND V/v Phát động phong trào thi đua “Nâng cao chất lượng giải quyếtthủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích”trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
4755/UBND-KTTH V/v triển khai Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 17/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia những tháng còn lại năm 2022 và nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023
1517/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 27/10/2022
4
Show details for 31/10/202231/10/2022
1
Show details for 30/10/202230/10/2022
2
Show details for 28/10/202228/10/2022


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng