Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
8
Show details for 28/11/202228/11/2022
2
Show details for 27/11/202227/11/2022
2
Show details for 26/11/202226/11/2022
9
Show details for 25/11/202225/11/2022
4
Show details for 24/11/202224/11/2022
1
Show details for 23/11/202223/11/2022
14
Show details for 22/11/202222/11/2022
7
Hide details for 21/11/202221/11/2022
1669/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 17/11/2022
1678/QĐ-UBND V/v Quyết định công nhận lại Trường Trung học cơ sở Trần Phú, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1.
1679/QĐ-UBND V/v Quyết định công nhận lại Trường Trung học cơ sở Lý Thường Kiệt, huyện Ninh Hải đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1.
1675/QĐ-UBND V/v Quyết định công nhận lại Trường Trung học cơ sở Cao Bá Quát, huyện Thuận Bắc đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1.
5077/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 25/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong “Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Ninh Thuận đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”
5078/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện Dự án 7 - Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
5087/UBND-KTTH V/v chủ động ứng phó mưa, lũ trên địa bàn tỉnh.
1
Show details for 19/11/202219/11/2022
3
Show details for 18/11/202218/11/2022
2
Show details for 17/11/202217/11/2022
2
Show details for 16/11/202216/11/2022
3
Show details for 15/11/202215/11/2022
1
Show details for 14/11/202214/11/2022
2
Show details for 11/11/202211/11/2022
3
Show details for 10/11/202210/11/2022
9
Show details for 09/11/202209/11/2022
2
Show details for 08/11/202208/11/2022
6
Show details for 07/11/202207/11/2022
1
Show details for 04/11/202204/11/2022
3
Show details for 03/11/202203/11/2022
3
Show details for 02/11/202202/11/2022
9
Show details for 01/11/202201/11/2022


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng