Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
3
Hide details for 17/08/202217/08/2022
3591/UBND-VXNV V/v tăng cường quản lý, chấn chỉnh thực hiện nghiêm Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
44/2022/QĐ-UBND V/v Quyết định Quy định nội dung và mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
467/QĐ-UBND V/v Phê duyệt Đề án Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực các ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
3
Hide details for 16/08/202216/08/2022
3572/KH-UBND V/v Truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1128/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 11/8/2022
465/QĐ-UBND V/v Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 - 2025.
3
Hide details for 15/08/202215/08/2022
3528/UBND-TCDNC V/v tiếp tục tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
1121/QĐ-UBND V.v Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 tỉnh Ninh Thuận
462/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bác Ái
1
Hide details for 10/08/202210/08/2022
3488/UBND-KTTH V.v đăng ký đầu tư dự án cửa hàng xăng dầu Phước Đồng.
7
Hide details for 08/08/202208/08/2022
3451/UBND-VXNV V/v tiếp tục tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
3456/UBND-VXNV V/v triển khai Công điện số 680/CĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ
1092/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 04/8/2022
3782/KH-UBND V/v Kế hoạch Phát triển kinh tế biển tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
3789/KH-UBND V/v Kế hoạch Bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2030
239/TB-VPUB Thông báo Ý kiến Kết luận của đồng chí Trần Quốc Nam – Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận tại đợt tiếp công dân định kỳ tháng 7/2022 (ông Đạo Văn Mười và bà Trần Thị Bích Thủy)
240/TB-VPUB Thông báo Ý kiến Kết luận của đồng chí Trần Quốc Nam – Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận tại đợt tiếp công dân định kỳ tháng 7/2022 (trường hợp ông Nguyễn Văn Hữu)
1
Hide details for 06/08/202206/08/2022
3442/KH-UBND V/v Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2022
4
Hide details for 05/08/202205/08/2022
1080/QĐ-UBND V/v Phê duyệt Đề án “Phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”
3420/KH-UBND V/v Phát động Phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3423/UBND-VXNV V/v triển khai Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
3430/UBND-VXNV V/v tăng cường công tác phòng, chống Sốt xuất huyết Dengue và các dịch bệnh truyền nhiễm khác
3
Show details for 04/08/202204/08/2022


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng