Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
3
Show details for 30/01/202330/01/2023
2
Show details for 29/01/202329/01/2023
4
Show details for 24/01/202324/01/2023
4
Show details for 23/01/202323/01/2023
1
Show details for 19/01/202319/01/2023
4
Show details for 18/01/202318/01/2023
6
Show details for 17/01/202317/01/2023
1
Show details for 16/01/202316/01/2023
5
Show details for 13/01/202313/01/2023
4
Show details for 12/01/202312/01/2023
1
Show details for 11/01/202311/01/2023
6
Show details for 10/01/202310/01/2023
15
Show details for 09/01/202309/01/2023
1
Show details for 03/01/202303/01/2023
2
Show details for 31/12/202231/12/2022
1
Show details for 30/12/202230/12/2022
6
Show details for 29/12/202229/12/2022
7
Show details for 28/12/202228/12/2022
3
Show details for 27/12/202227/12/2022
2
Show details for 26/12/202226/12/2022
1
Show details for 25/12/202225/12/2022
1
Show details for 24/12/202224/12/2022
10
Hide details for 23/12/202223/12/2022
5584/KH-UBND V/v Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo
5607/UBND-KTTH V/v triển khai Công điện số 1174/CĐ-TTg ngày 19/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội xuân năm 2023
5609/UBND-KTTH V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 01/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ
53/VPUB-LCT V/v LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 52/2022 (Từ ngày 26/12 đến ngày 30/12/2022)
5613/UBND-VXNV V/v tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện Thông báo số 55-TB/BĐHĐAQCN ngày 26/11/2022 của Ban Điều hành Đề án Quyền con người.
5606/KH-BCĐ389 V/v Cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
1894/QĐ-UBND V/v Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2023.


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng