Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
1
Show details for 21/08/202221/08/2022
3
Show details for 19/08/202219/08/2022
5
Show details for 18/08/202218/08/2022
3
Show details for 17/08/202217/08/2022
3
Show details for 16/08/202216/08/2022
3
Show details for 15/08/202215/08/2022
1
Show details for 10/08/202210/08/2022
7
Show details for 08/08/202208/08/2022
1
Show details for 06/08/202206/08/2022
4
Show details for 05/08/202205/08/2022
3
Show details for 04/08/202204/08/2022
6
Hide details for 03/08/202203/08/2022
1072/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 28/7/2022
3374/KH-UBND V/v Kế hoạch tổ chức Hội nghị nâng cao chất lượng dạy học môn Lịch sử ở trường THPT.
3376/UBND-VXNV V/v tiếp tục triển khai các biện pháp kiểm soát, không để dịch Covid-19 bùng phát
3381/KH-UBND V/v Tổ chức Hội thảo chuyên đề “Gắn kết giáo dục nghề nghiệp giữa cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và thị trường lao động đến năm 2025”
42/2022/QĐ-UBND V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 65/2020/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
3394/KH-UBND V/v Tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2022 trên địa bàn tỉnh
1
Show details for 01/08/202201/08/2022
4
Show details for 31/07/202231/07/2022
5
Show details for 29/07/202229/07/2022
2
Show details for 28/07/202228/07/2022
4
Show details for 27/07/202227/07/2022
3
Show details for 26/07/202226/07/2022
5
Show details for 25/07/202225/07/2022
1
Show details for 24/07/202224/07/2022
1
Show details for 22/07/202222/07/2022
5
Show details for 21/07/202221/07/2022
3
Show details for 20/07/202220/07/2022
4
Show details for 19/07/202219/07/2022


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng