Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
4
Show details for 13/12/202213/12/2022
3
Show details for 12/12/202212/12/2022
1
Show details for 11/12/202211/12/2022
3
Show details for 09/12/202209/12/2022
2
Show details for 08/12/202208/12/2022
4
Show details for 07/12/202207/12/2022
8
Hide details for 06/12/202206/12/2022
5317/UBND-TCDNC V/v triển khai thực hiện Thông báo số 367/TB-VPCP ngày 30/11/2022 của Văn phòng Chính phủ.
1775/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 01/12/2022
5321/UBND-TCDNC V/v phối hợp thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
5328/KH-UBND V/v Thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030”
70/2022/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
71/2022/QĐ-UBND V/v Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1780/QĐ-UBND V/v Điều chỉnh Quyết định 2135/QĐ ngày 10/6/2002 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Định
5331/KH-UBND V/v Phối hợp tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em mầm non, học sinh trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
10
Show details for 05/12/202205/12/2022
4
Show details for 30/11/202230/11/2022
8
Show details for 28/11/202228/11/2022
2
Show details for 27/11/202227/11/2022
2
Show details for 26/11/202226/11/2022
9
Show details for 25/11/202225/11/2022
4
Show details for 24/11/202224/11/2022
1
Show details for 23/11/202223/11/2022
14
Show details for 22/11/202222/11/2022
7
Show details for 21/11/202221/11/2022
1
Show details for 19/11/202219/11/2022
3
Show details for 18/11/202218/11/2022
2
Show details for 17/11/202217/11/2022
2
Show details for 16/11/202216/11/2022
3
Show details for 15/11/202215/11/2022


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng