Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
4
Show details for 13/12/202213/12/2022
3
Hide details for 12/12/202212/12/2022
5415/KH-UBND V/v Tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân và đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
682/QĐ-UBND V/v QĐ Phê duyệt Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, định hướng đến 2050
5065/VPUB-VXNV V/v kết quả chính thức việc thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương tháng 11/2022.
1
Show details for 11/12/202211/12/2022
3
Show details for 09/12/202209/12/2022
2
Show details for 08/12/202208/12/2022
4
Show details for 07/12/202207/12/2022
8
Show details for 06/12/202206/12/2022
10
Show details for 05/12/202205/12/2022
4
Show details for 30/11/202230/11/2022
8
Show details for 28/11/202228/11/2022
2
Show details for 27/11/202227/11/2022
2
Show details for 26/11/202226/11/2022
9
Show details for 25/11/202225/11/2022
4
Show details for 24/11/202224/11/2022
1
Show details for 23/11/202223/11/2022
14
Show details for 22/11/202222/11/2022
7
Show details for 21/11/202221/11/2022
1
Show details for 19/11/202219/11/2022
3
Show details for 18/11/202218/11/2022
2
Show details for 17/11/202217/11/2022
2
Show details for 16/11/202216/11/2022
3
Show details for 15/11/202215/11/2022
1
Show details for 14/11/202214/11/2022
2
Show details for 11/11/202211/11/2022
3
Show details for 10/11/202210/11/2022
9
Show details for 09/11/202209/11/2022
2
Show details for 08/11/202208/11/2022


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng