Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
4
Show details for 31/08/202231/08/2022
3
Show details for 30/08/202230/08/2022
2
Show details for 27/08/202227/08/2022
7
Show details for 26/08/202226/08/2022
1
Show details for 25/08/202225/08/2022
3
Show details for 24/08/202224/08/2022
3
Show details for 23/08/202223/08/2022
4
Show details for 22/08/202222/08/2022
1
Show details for 21/08/202221/08/2022
3
Show details for 19/08/202219/08/2022
5
Show details for 18/08/202218/08/2022
3
Show details for 17/08/202217/08/2022
3
Show details for 16/08/202216/08/2022
3
Show details for 15/08/202215/08/2022
1
Show details for 10/08/202210/08/2022
7
Hide details for 08/08/202208/08/2022
3451/UBND-VXNV V/v tiếp tục tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
3456/UBND-VXNV V/v triển khai Công điện số 680/CĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ
1092/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 04/8/2022
3782/KH-UBND V/v Kế hoạch Phát triển kinh tế biển tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
3789/KH-UBND V/v Kế hoạch Bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2030
239/TB-VPUB Thông báo Ý kiến Kết luận của đồng chí Trần Quốc Nam – Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận tại đợt tiếp công dân định kỳ tháng 7/2022 (ông Đạo Văn Mười và bà Trần Thị Bích Thủy)
240/TB-VPUB Thông báo Ý kiến Kết luận của đồng chí Trần Quốc Nam – Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận tại đợt tiếp công dân định kỳ tháng 7/2022 (trường hợp ông Nguyễn Văn Hữu)
1
Show details for 06/08/202206/08/2022
4
Show details for 05/08/202205/08/2022
3
Show details for 04/08/202204/08/2022
6
Show details for 03/08/202203/08/2022
1
Show details for 01/08/202201/08/2022
4
Show details for 31/07/202231/07/2022
5
Show details for 29/07/202229/07/2022


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng