Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
4
Hide details for 17/12/202217/12/2022
705/QĐ-UBND V/v Phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
139/TB-UBND V/v nghỉ lễ và treo cờ nhân dịp Tết Dương lịch 2023
5503/UBND-TCDNC V/v tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân giao nộp và đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023
5504/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Quyết định số 24/2022/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.
8
Hide details for 15/12/202215/12/2022
76/2022/QĐ-UBND V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 55/2022/QĐ-UBND ngày 25/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
5469/KH-UBND V/v Tổ chức Hội nghị chuyên đề về thực trạng và giải pháp cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh trong năm 2023
5477/KH-UBND V/v Kế hoạch hoạt động đối ngoại tỉnh Ninh Thuận năm 2023.
702/QĐ-UBND Về việc tổ chức lại Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận
5479/UBND-KTTH V/v tổ chức tổng kết công tác năm 2022
5480/UBND-VXNV V/v hỗ trợ huyện Ninh Hải tổ chức “Tuần lễ lướt ván diều và các sự kiện văn hóa du lịch huyện Ninh Hải năm 2022”
1832/QĐ-UBND V/v Phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức tạm thời của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận
857/TB-VPUB Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 12/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận
9
Hide details for 14/12/202214/12/2022
688/QĐ-UBND V/v Điều chuyển Hạt Kiểm lâm Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa thuộc Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa và Hạt Kiểm lâm Ban quản lý Vườn quốc gia Phước Bình thuộc Ban quản lý Vườn quốc gia Phước Bình về Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
5438/KH-UBND V/v Thông tin tuyên truyền, quảng bá về tỉnh Ninh Thuận trên ấn phẩm của các cơ quan báo chí năm 2023
685/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy trình vận hành Hồ chứa nước Bầu Ngứ
66/GP-UBND V/v Cấp Giấy phép môi trường cho Công ty TNHH Xây dựng và Tư vấn thiết kế Thái Hoàng thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Dự án nâng quy mô công suất Trang trại chăn nuôi heo thịt tại xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn
5451/KH-BTC V/v Tổ chức các hoạt động tuyên truyền và Họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023) và mừng Xuân Quý Mão 2023
5456/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TU ngày 21/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
5460/UBND-VXNV V/v tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.
75/2022/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy định về tuyến đường và thời gian hoạt động của phương tiện vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý, chất thải nguy hại phải lắp đặt thiết bị định vị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
74/2022/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy định một số nội dung về phân cấp, quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
4
Hide details for 13/12/202213/12/2022
5068/VPUB-KTTH V/v triển khai ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị Quyết số 24-NQ/TW ngày 7/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đền năm 2045
1810/QĐ-UBND Về việc đính chính tên gọi các đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng đã giao dự toán thực hiện tại Quyết định số 1714/QĐ-UBND ngày 24/11/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
1812/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 08/12/2022
5429/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2023-2028
3
Show details for 12/12/202212/12/2022


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng