Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
4
Show details for 22/12/202222/12/2022
4
Show details for 21/12/202221/12/2022
10
Show details for 20/12/202220/12/2022
3
Show details for 19/12/202219/12/2022
4
Show details for 17/12/202217/12/2022
8
Hide details for 15/12/202215/12/2022
76/2022/QĐ-UBND V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 55/2022/QĐ-UBND ngày 25/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
5469/KH-UBND V/v Tổ chức Hội nghị chuyên đề về thực trạng và giải pháp cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh trong năm 2023
5477/KH-UBND V/v Kế hoạch hoạt động đối ngoại tỉnh Ninh Thuận năm 2023.
702/QĐ-UBND Về việc tổ chức lại Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận
5479/UBND-KTTH V/v tổ chức tổng kết công tác năm 2022
5480/UBND-VXNV V/v hỗ trợ huyện Ninh Hải tổ chức “Tuần lễ lướt ván diều và các sự kiện văn hóa du lịch huyện Ninh Hải năm 2022”
1832/QĐ-UBND V/v Phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức tạm thời của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận
857/TB-VPUB Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 12/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận
9
Show details for 14/12/202214/12/2022
4
Show details for 13/12/202213/12/2022
3
Show details for 12/12/202212/12/2022
1
Show details for 11/12/202211/12/2022
3
Show details for 09/12/202209/12/2022
2
Show details for 08/12/202208/12/2022
4
Show details for 07/12/202207/12/2022
8
Show details for 06/12/202206/12/2022
10
Show details for 05/12/202205/12/2022
4
Show details for 30/11/202230/11/2022
8
Show details for 28/11/202228/11/2022
2
Show details for 27/11/202227/11/2022
2
Show details for 26/11/202226/11/2022
9
Show details for 25/11/202225/11/2022
4
Show details for 24/11/202224/11/2022
1
Show details for 23/11/202223/11/2022


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng